Vad kan köparen av en bostadsrätt kräva att säljaren ska ansvara för när lägenheten säljs i befintligt skick?

Jag har sålt en bostadsrätt under 2016.

I avtalet skrev vi att lägenheten överlåts i befintligt skick samt att hon uppmanats att undersöka lägenheten.

Köket renoverades under 2015 och jag har därför sparat alla originalkvitton för att kunna göra avdrag.

Alla kvitton på lägenheten tog mäklaren kopia på och förmedlade till köparen vid tillträdet, nu kräver köparen alla originalkvitton eller så ska jag sköta alla reklamationer av vitvarorna i köket så länge det finns garanti kvar, har hon till rätt i det?

Köparen säger även att det saknas en golvlist samt att en list satt löst och kräver att jag ska betala detta.

Om det saknas lister i lägenheter så saknades dom även när jag köpte lägenheten. Kan jag bli ålagd att betala förbättringar på lägenheten? Köparen tar även upp att undersökningsplikten finns men eftersom hon aldrig sett någon annan göra det på en visning så behöver hon inte heller göra det.

Köparen har tagit dit en snickare som utfört dessa förbättringar enligt önskemål och kräver att jag ska betala in hälften av kostnaden för snickaren på hennes konto, annars skicka hela räkningen till mig och låta kronofogden kräva in dem, har hon rätt till det? Köparen har framfört önskemål om att jag ska betala för nya lister via mäklaren tidigare vilket jag nekat till, efter detta anlitar hon sedan snickaren och vill att jag betalar.

Dessa krav har jag fått i rek .brev hur bör jag gå vidare nu?

Lawline svarar

Har köparen rätt till att få originalkvittona?

För att köparen ska ha en rätt att kräva originalkvitton så krävs det att ni har avtalat om detta. Men vad jag förstår så brukar originalkvitton följa med köpet av bostadsrätten, men utan att ha läst avtalet så kan jag inte säga att köparen har en absolut rätt till originalen eller inte.

Kan du som köpare bli ålagd att betala fel i bostaden?

Vid försäljning av bostadsrätt så är köplagen tillämplig (1§ Köplag). Om det är ett fel i bostadsrätten som du som säljare ska ansvarar för så har du rätt att avhjälpa felet, exempelvis genom att betala för att listerna monteras (30§ Köplag). Du ansvarar för fel i bostadsrätten så länge som du står risken för den (21§, 12§ Köplag). Denna risk går över från dig till köparen då den är överlämnad, i ditt fall så är detta då du gett över nycklarna till säljaren (13, 6 § Köplag).

Är det ett fel i bostadsrätten?

Du har enligt avtalet sålt bostadsrätten i befintligt skick, det finns fortfarande en möjlighet för köparen att framgångsrikt hävda att det trots friskrivningen finns ett fel i bostadsrätten (19§ Köplag). Men det krävs att du antingen:

1. Innan försäljningen sagt att det fanns lister i alla rum, eller att det var avtalat att det skulle finnas lister.

2. Att du medvetet inte underrättade köparen om att det saknades lister i alla rum och du visste om att listerna var en viktig del av bostadsrätten för köparen.

3. Att avsaknaden av listerna väsentligt försämrade bostadsrättens skick med tanke på dess pris och köparens rimliga förväntningar på lägenheten.

Enligt min mening så är det punkten 1 som skulle kunna vara aktuellt i ditt fall. Men så som jag tolkar din fråga så har du inte lovat något sådant och därför så är jag mycket tveksam till att en domstol skulle anse att det förelåg ett fel som du ska ansvara för.

Punkterna 2 och 3 är till för mer allvarliga fel än två lister och köparen skulle inte nå framgång ifall hen hävdade någon av dem vid en eventuell domstolsprocess.

Har köparen en undersökningsplikt?

Köparen har en undersökningsplikt, speciellt då du som säljare har uppmanat hen om att undersöka lägenheten (20§ Köplag). Vid försäljning av bostadsrätter så är det dock ett problem med undersökningsplikten. Oftast så finns det bara möjlighet att undersöka bostadsrätten vid visningen och om det är mycket folk på denna visning så kan detta i praktiken vara mycket svårt. Jag har inte hittat några rättsfall som skulle ge oss klarhet i frågan om hur långt en köpares undersökningsplikt sträcker sig då det rör sig om bostadsrätter. Men köparens undersökningsplikt är dock inte avgörande för ditt problem eftersom avsaknaden av lister i det här fallet inte är ett fel i bostaden som du ska ansvara för.

Hur ska du gå vidare i frågan?

Eftersom köparen har skickat ett rekommenderat brev med kravet så är mitt råd att du svarar hen att du inte kommer att stå för den delen av kostnaden och att du trycker på det jag skrev om i delen ”Är det ett fel i bostadsrätten”. Alltså att det inte föreligger någon rättslig grund enligt 19§ Köplagen vilket är den grunden som köparen kan stå på när ni avtalat om att bostadsrätten görs i befintligt skick. Det är sedan upp till köparen att driva detta vidare om hen skulle vilja detta.

Jag hoppas att mitt svar har gett en klarare bild av problemen, annars så får du gärna höra av dig igen!

MVH

Måns LundvallRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000