Vad kan jag kräva om en firma dränerat mitt hus och det kommer in vatten i källaren?

Hej jag har haft en firma som har dränerat mitt hus men det kommer in vatten i källaren vad har jag som kund rätt att kräva från dom

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i frågan utgå från att du som konsument har anlitat en näringsidkare att utföra arbete i form av att dränera ditt hus. Det förhållandet regleras i 1 § konsumenttjänstlagen (KtjL).

Kan vattenläckan utgöra fel i tjänsten?
Det faktum att det rinner in vatten i källaren efter att firman dränerat ditt hus anser jag kan utgöra ett fel i tjänsten (9 § första punkten KtjL). Att det ska läcka in vatten efter en dränering är definitivt inte något man som konsument förväntar sig och det verkar på något sätt blivit en brist i arbetet.

Vad har du som kund rätt att kräva av dem?
När man som konsument fått en felaktigt utförd tjänst så finns det lite olika påföljder. Till att börja med vill jag dock uppmärksamma på att dessa gäller om tjänsten är felaktig utförd och det inte beror på något från din sida. Det måste alltså bero på näringsidkaren (16 § KtjL).

Det du först kan göra är att hålla inne betalningen och kräva att få felet avhjälpt (19-20 § KtjL). Skulle firman inte gå med på detta eller om det skulle medföra t.ex. orimligt höga kostnader, finns det även andra alternativ som t.ex. prisavdrag eller att häva avtalet. (21 § KtjL). Däremot vet jag inte huruvida ett hävande i praktiken skulle gå till om det är så att hela tjänsten redan är utförd och dräneringen är klar. Till sist finns även möjligheten att kräva skadestånd (31 § tredje stycket KtjL).

Hur ska du gå till väga?
Eftersom jag i ditt fall inte har så mycket information att gå på så kan jag inte med säkerhet säga vilken framgång du skulle få med dessa påföljder. Men det jag rekommenderar är att du så fort som möjligt tar kontakt med firman som utfört tjänsten och reklamerar felet, dvs. förklarar att det läckt in vatten i din källare pga. dräneringen. Att reklamera felet är en förutsättning för att få t.ex. felet avhjälpt (17 § KtjL). Slutligen har som konsument rätt att kräva att firman avhjälper felet och som utgångspunkt skulle jag rekommendera dig att i första hand göra detta samt att hålla inne betalningen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fanny ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”