Vad kan jag kräva av grannen när dennes katt skadat mitt hus?

FRÅGA
Vi har varit på semester. Min syster har vattnat blommorna. När vi kommer hem har kattens katt slunkit in utan att hon sett det. När vi kommer hem har katten kissat och bajsat på vår toalett. Vi har skurat men toaletten stinker kattkiss. Har kissat på listerna bl.a. Är detta bara att acceptera? Vad kan vi krävs av grannen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt 1 § Lag om tillsyn över hundar och katter (2007:1150) ska katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Om grannen brustit i tillsyn över sin katt är en fråga som kräver bedömning utifrån fler omständigheter än vad som angivits. När det gäller katter är det dock vanligt att de är borta från hemmet på dagarna, ibland flera dagar i sträck. Sett från grannens håll måste det vara svårt att veta att katten gått in i just ditt hus. Många katter lever ute och det är väldigt få kattägare som har ständig uppsikt över sin katt och vet precis var katten befinner sig. För att skadestånd ska kunna bli aktuellt för sakskada enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen (1972:207)krävs så kallad adekvat kausalitet. Det ska föreligga ett orsakssamband mellan grannens agerande och att katten förstört badrummet. Att grannen släppt ut sin katt har visserligen orsakat att den kommit in i ditt badrum, men kausaliteten är inte adekvat. Det innebär att grannen kan inte rimligen ha kunnat förutse att katten skulle ta sig in i ditt hus och det är därför svårt att tillskriva grannen ansvar för att ha agerat oaktsamt.

Däremot kan det anses oaktsamt av din syster att ha lämnat dörren öppen så att katten kunde komma in och att hon inte kollade hemmet ordentligt innan hon lämnat det. Att hon lämnade dörren öppen gjorde så att katten kom in, och hon när hon lämnade den öppen hade hon rimligen kunnat förutse att något skulle kunna ta sig.

Sammantaget tror jag alltså att det blir svårt att få en dom till din fördel i detta fall, men om du vill väcka en skadeståndstalan mot grannen ska det göras enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) . Du väcker talan genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten, mer info om detta hittar du HÄR.

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (437)
2020-12-28 Vilket ansvar har en hundägare vars hund biter någon?
2020-12-20 Ersättning för skador orsakade av hundar
2020-12-19 Kan man få skadestånd efter att ha blivit biten av en hund?
2020-11-30 Får man ha lös hund på inhägnad tomt?

Alla besvarade frågor (88254)