Vad kan jag göra som vårdnadshavare om den andra vårdnadshavaren hindrar kontakt mellan mig och min son?

2019-03-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA
HejMamman har ensam vårdnadJa undrar om hon kan neka min son att ringa till mej har på gått i flera årVi bor 8 mil från varandra enkel resa .Hon till låter inte heller att han åker buss han är 13 år han vill åka buss. Står inget om de i Tingsrätten rätten . Har min son varannan helgPluss en del lov. Föräldrars har inte rätt till sina barnen de är bar som har rätt till sina föräldrar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med vill jag uttrycka att situationen du befinner dig i, är svår att hantera. När föräldrar inte kommer överens om umgänge, eller att någon av föräldrarna inte följer umgängesplanen, påverkas barnet mycket negativt. Det är beklagligt.

Bestämmelser i föräldrabalken

När det gäller umgängesrätt till sitt barn blir bestämmelser i Föräldrabalken (1949:381) (FB) aktuella. Enligt 6 kap 2a § ska barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid avgörande av barnets bästa ska särskilt vikt läggas på barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Enligt 6 kap 5 § 2 st ska det vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna fästas avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Om någon av vårdnadshavarna på något sätt hämmar samarbetet vid flertalet tillfällen, kan det röra sig om umgängessabotage. Det innebär att en föräldrar medvetet försöker försvåra eller förhindra umgänget genom att exempelvis resa bort med barnet, baktala barnets förälder eller, som i det här fallet, inte samarbeta vid överlämning.

Det verkar som att sonens moder försvårar umgänget mellan dig och dig och din son. Din son har självfallet rätt till att ringa till sin pappa. Han uttrycker en egen vilja att uppehålla kontakten med dig. Bedömning om barnets bästa innebär i sig också rätten till två vårdnadshavare. Att som vårdnadshavare hindra umgänge och kontakt med den andre vårdnadshavare är att inte beakta barnets bästa.

Vad kan du göra i denna situation?

Just i denna konkreta situation är det svårt att ge råd, men eftersom modern vid upprepade tillfällen hindrat umgänget mellan dig och din son kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten med motivering att umgängesplanen inte följs eller att modern på annat sätt hindrar kontakt mellan dig och din son. Innan dess bör du dock samtala med ett juridiskt ombud. När tingsrätten får in en ansökan om stämning kallar man först till ett möte för att samtala med föräldrarna i frågan. Därefter ger man i uppdrag åt socialtjänsten att utföra en umgängesutredning.

Vid en umgängesutredning gör socialtjänsten intervjuer med föräldrarna och andra närstående för att få en klar bild över hur umgängessituationen ser ut.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Linnéa Carnrot
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (668)
2019-07-31 Familjetvist - Barn
2019-07-30 Hur går man till väga för att begära ensam vårdnad?
2019-07-30 ​Kan man bo hos någon annan än vårdnadshavaren?
2019-07-27 Kan man ändra beslut om boende och vårdnad för barn?

Alla besvarade frågor (72196)