Vad kan jag göra om umgängesföräldern inte följer umgängesdomen?

Det finns en dom att den ena föräldern har egen vårdnad pga att den andra inte kunde samarbeta och alla försök till samarbete var uttömt. Ex: vad gäller val av skola, låta barnen gå på aktiviteter och kalas, mm mm. Så beslöt Tingsrätten att ge en förälder (mamman) vårdnad och att umgänge skulle ske med den andra föräldern (pappan). Domen var tydlig att det var barnens (två) behov som skulle styra. Detta följs på exakta tider. Nu till problemet. Pappan låter inte barnen gå på aktiviteter de dagar barnen är hos honom. Gör han det så kommer de någon gång ibland och ibland för sent då allt är slut. Han skickar barnen med ärenden, typ: be mamma skicka med pass för vi ska ut och åka, be mamma ge mig pengar mm mm i samma stil. Nu till frågan - om pappan inte låter barnen få fullfölja sina aktiviteter i form av simning och friidrott - finns något att göra? I så fall vad? Måste det till en ny rättegång? Kan socialtjänsten göra något? Tänker att det står i domen att det är viktigt att alla barn (även barn i infekterade relationer mellan fld) får gå på aktiviteter. I detta fall blir det mycket svårt då de oftast slutar då det blir jobbigt att bara komma ibland (då de är hos mamman) och inte varje gång. Frågor uppstår och det blir svårt att förklara. Vad göra?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att din fråga handlar om vad man kan göra när umgängesföräldern inte följer den dom som sätter upp ett schema för barnets aktiviteter under umgängesperioden. Om jag har förstått dig fel får du gärna återkomma med en ny fråga och förtydliga omständigheterna något. Frågor om vårnad, boende och umgänge regleras framförallt i föräldrabalken (FB). Jag kommer därför att hänvisa till denna i mitt svar nedan.


Verkställighet

Om en umgängesförälder inte följer domen kan boendeföräldern ansöka om verkställighet av domen. Detta ska då göras i den tingsrätt där barnet har sin hemvist (21 kap. 1 a § FB). Om rätten beslutar om verkställighet kan de dels införa vite och dels ordna att barnet ska hämtas och eskorteras dit barnet ska inställa sig av Polismyndigheten (21 kap. 3 § första stycket och tredje stycket FB). Notera dock att möjligheten till verkställighet av domen varierar beroende på barnets ålder och mognad. Om barnet är tillräckligt gammalt och moget för att dess vilja ska beaktas kommer rätten nämligen inte besluta om verkställighet om detta är i strid med barnets vilja om inte rätten anser att det är nödvändigt för barnets bästa (21 kap. 5 § FB). Rätten får också vägra verkställighet om den anser att det är uppenbart oförenligt med barnets bästa (21 kap. 6 § FB). Som du själv säger och kanske märker bedöms mål om vårdnad, boende och umgänge alltid med barnets bästa i åtanke.


Vite

Som ovan nämnt kan rätten även besluta om vite och på så sätt verkställa domen (21 kap. 3 § FB). Det innebär i detta fall att umgängesföräldern kommer behöva betala ett visst vitesbelopp varje gång denna bryter mot domen. Det innebär i sin tur att det är ekonomiskt ofördelaktigt för umgängesföräldern att inte följa det som beslutats. Förhoppningen med detta är att umgängesföräldern följer domen för att på så sätt undgå att behöva betala massa pengar i onödan.


Sammanfattning

En boendeförälder kan alltså ansöka om verkställighet av domen om det är så att denna upplever att umgängesföräldern inte följer den. Om rätten skulle besluta om verkställighet kan detta ta form genom poliseskort eller genom hot om vite. Rätten kommer dock fatta sina beslut utifrån vad som är barnets bästa. Det innebär att det inte är säkert att verkställighet av domen kommer att beviljas även om umgängesföräldern inte följer domen som meddelats. Avslutningsvis är mitt råd att i första hand ta kontakt med umgängesföräldern och uppmana denna att följa domen. På så sätt verkar man för en god kommunikation mellan föräldrarna; något som på sikt kan vara bra för deras relation till varandra. Det är dessutom mer ekonomiskt fördelaktigt för båda parter eftersom det annars uppstår rättegångskostnader som kommer att behöva betalas. Det är således bättre för båda parter att försöka lösa problem som uppstår internt innan man drar in rätten. Det sätter i sin tur även ett gott exempel för barnet om konflikthantering inför framtiden.


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”