Vad kan jag göra om styrelseordföranden vägrar att skriva under årsredovisningen?

2021-06-28 i Bolag
FRÅGA
Tidigare Styrelseordförande vill inte skriva under Årsredovisningen för 2020På dagen för bolagsstämman blev det en ny ordförande som tidigare varit suppleantTidigare Styrelseordförande är numera ledamotNuvarande ordförande/tidigare suppleant äger 50%Förre ordf och numera ledamot äger 50 %På årsstämman anmäldes inte någon protest mot årsredovisningen.Totalt finns 2 ägare med 50 % varEnligt Aktiebolagslagen kan man inte vägra att skriva under. Men vad gör man om detta inte sker
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som det gäller undertecknande av årsredovisningen för ett aktiebolag.

Enligt 2 kap 7 § årsredovisningslagen ska hela styrelsen underteckna årsredovisningen.

Som medlem i styrelsen i ett aktiebolag omfattas den tidigare styrelseordföranden av lojalitetsplikten. Det vill säga personen i fråga ska agera lojalt mot bolaget, för bolagets bästa. Om ordförande vägrar att skriva under årsredovisningen, kan ordförande anses hindra övriga i styrelsen att få ett tillfredställande beslutsunderlag. Vilket leder till att styrelsen inte får fatta beslut, se 8 kap 21 § aktiebolagslagen. Om det i sin tur leder till att den andra delägaren skadas ekonomisk till följd av underlåtelsen att underteckna årsredovisningen, kan det leda till skadeståndsansvar för den förre ordföranden enligt 29 kap 1 § aktiebolagslagen. Det är dock viktigt att övriga styrelsemedlemmar protokollför att de är eniga om att skriva under, men att den tidigare ordföranden vägrar. Anledningen till att det är viktigt är att utgångspunkten är att styrelsen svarar solidariskt för skadestånd, se 29 kap 5-6 §§ aktiebolagslagen.

Om du beslutar dig för att väcka talan mot den tidigare styrelseordförande, måste detta ske inom ett år från den dagen årsredovisningen lades fram, se 29 kap 10 § aktiebolagslagen.

Sammanfattning

Styrelsen ska agera lojalt mot bolaget, och se till bolagets bästa. Genom att vägra skriva under årsredovisningen, hindra ordföranden övriga styrelsen att fatta beslut. Om det leder till att bolaget eller aktieägarna skadas, kan du rikta skadeståndsansvar mot ordföranden. Årsredovisningen i ett aktiebolag ska undertecknas av samtliga i styrelsen enligt årsredovisningslagen. Om du behöver hjälp med att rikta ett skadeståndsanspråk mot ordförande, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (746)
2021-10-18 Kan jag starta ett aktiebolag trots skuld till KFM?
2021-09-30 Fastighet som ägs genom enskild firma
2021-09-30 Vilka lagar ska jag ha koll på vid bildande av AB?
2021-09-29 Solidariskt ansvar i handelsbolag

Alla besvarade frågor (96515)