Vad kan jag göra om styrelsen inte godkänner att jag hyr ut min bostadsrätt?

2020-06-09 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej. Jag äger en bostadsrätt i Stockholm och har bott utomlands ca 7 år. Under denna tid har jag hyrt ut lägenheten till ett par olika hyresgäster (alla skött sig exemplariskt, utan klagomål etc). Jag har nu fått meddelande från min Styrelse i bostadsrätten att de inte kommer tillåta fler uthyrningar då de har en maxgräns på 3 år för uthyrning. Jag har två gånger vädjat till dem att ändra detta beslut men alltid fått samma svar vilket har resulterat i att lägenheten stått tom i två år.Styrelsen har istället föreslagit att jag ska sälja lägenheten vilket ej är aktuellt då jag vill kunna flytta tillbaka till den när jag väl beslutar mig för att flytta hem. Vad har jag för laglig rätt här? Vill understryka att jag aldrig hyrt ut i vinstsyfte utan snarare för att täcka kostnader och att ha någon som ser efter den, vilket jag tydligt har kommunicerat med Styrelsen. Tacksam för input. Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bestämmelser om vad du har för rättigheter vid uthyrning av din bostadsrätt finns i bostadsrättslagen.

Hyresnämnden kan ge dig tillstånd

Som utgångspunkt får du som bostadsrättshavare bara hyra ut din bostadsrätt om styrelsen godkänner det (7:10 första stycket BRL). Om styrelsen inte ger sitt samtycke kan du dock vända dig till hyresnämnden, som kan ge dig tillstånd att hyra ut din bostadsrätt (7:11 första stycket BRL). Får du tillstånd från hyresnämnden får du alltså hyra ut din bostadsrätt även fast att styrelsen inte samtycker till det. Tillståndet kan förenas med villkor, t.ex. att du bara får hyra ut den under en begränsad tid (7:11 tredje stycket BRL).

Du måste ha skäl för din uthyrning

Hyresnämnden ska ge tillstånd till uthyrning om bostadsrättshavaren har skäl för sin uthyrning och bostadsrättsföreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke (7:11 första stycket BRL). Dina skäl för att hyra ut din bostadsrätt måste väga tyngre än föreningens skäl att inte tillåta uthyrningen.

Godtagbart skäl för uthyrning kan till exempel vara vistelse utomlands, vilket verkar vara det som är fallet för dig. Skälen väger dock lättare med tiden. Om en bostadsrättshavare har bott någon annanstans under några år är det ofta inte längre ett tillräckligt skäl för att få hyra ut bostadsrätten. En bedömning ska dock alltid göras i varje enskilt fall. En förlängd uthyrning kan t.ex. godkännas om bostadsrättshavaren studerar utomlands på en flerårig utbildning eller har barn som har något år kvar i skolan på annan ort. Viktigt i sammanhanget är att en uthyrning bara ska godkännas i de fall där bostadsrättshavaren faktiskt avser att flytta tillbaka till sin lägenhet.

En befogad anledning för styrelsen att vägra samtycke kan t.ex. vara att det är en liten förening och att uthyrningen gör det svårt att få till en väl fungerande förvaltning av föreningen. Föreningens skäl kan vägra tyngre med tiden.

Vad du kan göra

Du verkar ha hyrt ut din bostadsrätt under flera års tid och det kan därför vara så att din vistelse utomlands inte längre ses som ett tillräckligt skäl för att du ska få tillåtelse till uthyrningen. Det kan finnas omständigheter som gör att du ändå bör få hyra ut din bostadsrätt (t.ex. att du måste stanna kvar i landet för att gå klart en utbildning), men då jag inte vet orsaken till din utomlandsvistelse kan jag inte göra någon bedömning av det. Ett tips kan dock vara att informera styrelsen om när du avser att flytta tillbaka till lägenheten, så att de kan känna sig säkra på att det rör sig om uthyrning under en begränsad tid.

Om du inte får ett godkännande från styrelsen så kan du vända dig till hyresnämnden för att få din ansökan om uthyrning prövad där.

Vänliga hälsningar,

Anna Dahlenborg Akmese
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1118)
2021-01-10 Är tvättmaskin byggnadstillbehör?
2021-01-05 Vilka formkrav finns för gåva av en bostadsrätt?
2020-12-27 Överlämnande av nycklar vid köp av bostadsrätt
2020-12-26 Överlåtelse av bostadsrätt till sambo

Alla besvarade frågor (88075)