Vad kan jag göra om socialtjänsten säger att jag inte får träffa mitt barn?

2019-02-22 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Det hände nått konstigt i fredags . Det verkade som att pojkens dagis har gjort någon orosanmälan så socialen åkte bort dit å kontaktade pojkens mamma och sa det att jag inte får ha pojken nått för att skydda honom. Både jag och mamman blev helt ställda. Vi har ingen aning om vad det handlar och socialen kunde inte gå in på vad det handlar om. Jag har aldrig någonsin gjort nått mot pojken eller Behandlat han illa på nått vis. Även det påtalar mamman också . Hur ska jag gå vidare med detta?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dagiset har skyldighet att anmäla

Först vill jag nämna att det dagiset har en absolut skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller en misstanke om att ett barn far illa (SoL 14 kap. 1 §). Det gäller alltså även vid minsta lilla misstanke så måste de lämna in en orosanmälan.

Socialtjänsten har skyldighet att utreda

Vidare har socialtjänsten i sin tur en skyldighet att utreda om de behöver vidta någon åtgärd efter orosanmälan har kommit in (SoL 11 kap. 1 §). Detta kallas för en förhandsbedömning. Just när orosanmälan rör ett barn ska socialtjänsten också göra en bedömning om barnet är i behov av omedelbart skydd, så kallad skyddsbedömning (SoL 11 kap 1 a §). Omedelbart skydd innebär helt enkelt att ett barn tas omhand omedelbart av socialtjänsten, i syfte att skydda barnet (LVU 6 §). Socialtjänsten ska underrätta dig om en sådan utredning om har inletts, såvida det inte finns särskilda skäl som talar emot det (SoL 11 kap. 2 §).

Allt detta rör sig alltså om lagstadgade skyldigheter som dagiset och socialtjänsten har.

Vad kan du göra?

Eftersom jag inte vet något om socialtjänstens beslut eller liknande, eller vilka beslut som kommer eller inte kommer att fattas, är det svårt att med säkerhet säga vad du kan göra. Eftersom socialtjänsten inte kunde ge mer information om vad det handlade om kan det i detta fall vara bäst att avvakta.

Utifrån din fråga verkar det som att socialen har fattat ett beslut om att du inte får träffa din son för att skydda honom. Det skulle kunna röra sig om ett beslut om omedelbart skydd som jag nyss beskrev. I sådant fall ska förvaltningsrätten så snart som möjligt pröva om det omedelbara skyddet ska bestå eller inte (LVU 7 §). Om förvaltningsrätten beslutar att skyddet ska bestå kan socialtjänsten inom fyra veckor ansöka hos förvaltningsrätten om barnet ska få vård med stöd av lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU 8 §). Socialtjänsten kan också välja att inte ansöka om sådan vård, då upphör även det omedelbara skyddet och du får träffa din son igen (LVU 9 §).

Men det skulle även kunna röra sig om att en utredning har inletts, och att ett faktiskt beslut om omedelbart skydd inte har fattats.

Rör det sig bara om en utredning finns det inte särskilt mycket du som förälder kan göra i detta stadium, eftersom socialtjänsten har skyldighet att utreda om de behöver vidta någon åtgärd. Det är inte säkert att utredningen leder till någonting alls.

I det fall socialtjänsten efter utredningen kommer fram till att de ska vidta någon åtgärd, t.ex. vård, kommer du att underrättas om detta. Du kan då ta hjälp av ett juridiskt ombud för att bestrida åtgärden, återkom gärna till oss när du vet mer och eller om du har mer frågor.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1240)
2019-07-20 Underhållsskyldighet när barnet flyttat hemifrån
2019-07-19 Barnets bästa i frågan om kontakt med vårdnadshavare
2019-07-18 Kan jag begära ersättning för upprättande av samarbetsavtal kring gemensamma barn?
2019-07-17 Kan min dotters make förhindra en separation?

Alla besvarade frågor (71226)