Vad kan jag göra om Skatteverket avslår min ansökan om att registrera utländskt äktenskap?

2021-06-20 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! Jag är Svensk samt Pakistansk medborgare och nyligen gifte mig i Bangladesh med en bangladeshisk kvinna. Jag skickade vigsel bevis till skatteverket men fick avslag. Anledning var att enligt Skatteverket, dem kan inte godkänna vigsel/ vigselbevis från bangladesh och jag skulle gifta med i något annat land. Är det rätt?Tack för hand
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har ansökt om äktenskapscertifikat hos skatteverket.

Om skatteverket avslår din ansökan finns en möjlighet att överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol (40 § förvaltningsrättslagen), se även 6 § kungörelsen om äktenskapscertifikat.

Du måste dock överklaga inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet och överklagandet ska ske hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets ärendet först prövats (14 § lagen om allmänna förvaltningsdomstolar). I en bilaga till skatteverkets beslut framgår det mer information om hur du gör för att överklaga. Där framgår det exempelvis vilken information din överklagan behöver innehålla, det kan röra sig om information som stärker att du ingått äktenskap - exempelvis intyg från berörda myndigheter i Bangladesh eller liknande; om det finns möjlighet att få tillgång till sådana.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Dani Elipas Gobraeel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?