Vad kan jag göra om Skatteverket avslår min ansökan om att registrera utländskt äktenskap?

Hej!

Jag är Svensk samt Pakistansk medborgare och nyligen gifte mig i Bangladesh med en bangladeshisk kvinna. Jag skickade vigsel bevis till skatteverket men fick avslag. Anledning var att enligt Skatteverket, dem kan inte godkänna vigsel/ vigselbevis från bangladesh och jag skulle gifta med i något annat land. Är det rätt?

Tack för hand

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har ansökt om äktenskapscertifikat hos skatteverket.

Om skatteverket avslår din ansökan finns en möjlighet att överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol (40 § förvaltningsrättslagen), se även 6 § kungörelsen om äktenskapscertifikat.

Du måste dock överklaga inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet och överklagandet ska ske hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets ärendet först prövats (14 § lagen om allmänna förvaltningsdomstolar). I en bilaga till skatteverkets beslut framgår det mer information om hur du gör för att överklaga. Där framgår det exempelvis vilken information din överklagan behöver innehålla, det kan röra sig om information som stärker att du ingått äktenskap - exempelvis intyg från berörda myndigheter i Bangladesh eller liknande; om det finns möjlighet att få tillgång till sådana.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Dani GobraeelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000