FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt17/03/2019

Vad kan jag göra om pappan till mitt barn vägrar mitt barn umgänge med mig trots dom?

Hej. Min dotter pappa och jag har gemensam vårdnad, dottern som är snart 6 år bor hos honom och jag är umgängesförälder. Hennes pappa har stämt mig i tingsrätt under i princip hela dotterns liv. Nu det senaste har han bråkat och sagt att han inte vill att vår dotter är hos nig alls. Han gjorde för 3 månader sedan ett försök med orosanmälan och socialtjänsten kontaktade mig och dem fann ingen anledning till att start utredning såklart. Nu ca 3 månader efter så har han på nytt gjort orosanmälan och påstår att vår dotter lider psykiskt hos mig och alltid gjort. Finns inget belägg för det och vår dotter är överlycklig när hon kommer till mig och vill tvärtom inte åka ifrån mig! Första anmälan han gjorde så sa han att han tycker att hon har det bra hos mig. Nu till saken att vi ska på möte hos socialtjänsten på måndagen och på onsdag skall jag hämta dottern till mig, dock säger nu hennes pappa att jag inte får lov till att hämta henne trots att vi har en tingsrättsdom på det. Får han lov att göra så? Vilka vägar kan jag gå om jag inte får hämta hem henne enligt domen för honom? Jag känner mig maktlös. Dessutom så ska jag på möte på socialtjänsten och hennes pappa(anmälaren) skall vara med, känns inte riktigt ok, kan jag avböja det?

Lawline svarar

Hej,

Jag beklagar din jobbiga situation. Vad jag kan utläsa så har du två huvudsakliga frågor:

Kan pappan till ditt barn vägra att lämna över barnet till dig för umgänge?Kan du vägra att gå på mötet med socialtjänsten?

Jag kommer att besvara frågorna så gott jag kan nedan. Får att besvara frågorna kommer jag att utgå från reglerna i Föräldrabalken (FB).

När det kommer till din första frågan kan vi konstatera att det finns en tingsrättsdom som ger din dotter rätt att träffa dig. På grund av detta så kan pappan till ditt barn inte vägra henne det umgänget med dig.

Om pappan ändå skulle vägra så kan du söka verkställighet hos tingsrätten som ligger närmast där barnet bor, 21 kap 1 § FB. Detta betyder att rätten prövar om beslutet om umgänge i umgängesdomen ska genomföras. Kommer rätten fram till att den tidigare domen ska verkställas så kan du få hjälp av polisen med att få umgänget till stånd, 21 kap 3 § FB.

När det kommer till den andra frågan så finns det ingen som kan tvinga dig att gå på mötet. Däremot kan det vara bra att medverka vid mötet eftersom det visar på samarbetsvillighet gällande umgänget med ditt bar. Detta brukar socialtjänsten lägga vikt vid när det kommer till frågor om barns umgänge och vårdnad. Det kan dessutom vara till din fördel om det skulle uppkomma nya tvister om barnet.

Sammanfattningsvis så rekommenderar jag dig att söka verkställighet hos tingsrätten om pappan vägrar att utlämna barnet, och jag rekommenderar dig dessutom att gå på mötet, även fast jag förstår att det måste vara mycket jobbigt!

Hoppas detta har varit till hjälp!

Vänligen,

David GardellRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”