Vad kan jag göra om någon parkerar på min parkeringsplats?

FRÅGA
Någon står på MIN hyrda parkeringsplats vad ska jag göra??
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det brott den andre bilägaren kan ha gjort sig skyldig när hen nyttjat din parkeringsplats är egenmäktigt förfarande, 8 kapitlet 8 § brottsbalken. För att brottet ska aktualiseras när någon använder din privata parkering krävs det att vederbörande olovligen rubbat din besittning och därigenom vållat dig skada eller olägenhet. Det kan vara aktuellt i ditt fall då den andre bilägaren olovligen rubbat besittningen till din parkering (du kan inte använda den) och det har vållat dig en skada (extra kostnader genom att du blir tvungen att betala parkeringskostnader).

Straffet för egenmäktigt förfarande är böter eller fängelse i högst ett år. Om någon fälls för att ha använt din parkering är den normala påföljden böter. I samband med att någon döms för brottet kan du även i vissa fall söka ersättning för kostnader du haft till följd av brottet, s.k. förmögenhetsskada, 2 kapitlet 2 § skadeståndslagen.

Det krävs dock att det finns vad som kallas adekvat kausalitet mellan brottet och skadan. Adekvat kausalitet kan väldigt förenklat beskrivas som att det ska vara ett tillräckligt förutsägbart orsakssamband mellan brottet och den skada du begär ersättning för. Om föraren av den andra bilen skulle dömas för egenmäktigt förfarande kan du nog kräva ersättning för de parkeringskostnader du varit tvungen att betala.

Det du kan göra om bilägaren fortsätter att använda din parkering utan tillåtelse från dig är att göra en polisanmälan. Det gör du enklast genom att ringa polisen på telefonnummer 114 14.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (632)
2020-09-21 Vad blir straffet för snatteri i matbutik?
2020-09-18 Straff för ringa stöld i matbutik
2020-09-07 Glömt skanna vissa varor i självskanningen
2020-09-05 rimligt straff för ringa stöld?

Alla besvarade frågor (84485)