Vad kan jag göra om någon olovligen använder mina tidningsartiklar?

2018-10-12 i Immaterialrätt
FRÅGA
Om jag äger en online-tidning och någon delar/publicerar mina artiklar online eller på annat sätt delar med sig av mitt innehåll, har jag möjlighet att stämma denne person eller på något sätt anmäla och få innehållet bortplockat?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Dina tidningsartiklar räknas som litterära verk och skyddas därför av av Upphovsrättslagen (URL). Skyddet innefattar en ensamrätt till artiklarna, vilket betyder att ingen utan ditt tillstånd får framställa exemplar av dessa eller på annat sätt göra dem tillgängliga för allmänheten enligt 2 § URL.

Att olovligen inskränka annans upphovsrätt är olagligt och åtgärder kan vidtas såväl straffrättsligt som civilrättsligt. Detta innebär att du kan polisanmäla intrånget. Om anmälan leder till en process i domstol, kan du som upphovsman yrka att domstolen vid vite förbjuder en fortsatt användning av verket enligt 53 b §. Alternativt kan domstolen döma ut böter eller fängelse för brottet enligt 53 § URL. Du har även rätt till ersättning för intrånget enligt 54 § URL.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (713)
2019-05-24 Får jag starta ett företag och hyra ut e-böcker?
2019-05-20 Är det olagligt att hyra ut kurslitteratur?
2019-05-19 När är ett bearbetat verk tillräckligt självständigt för att inte utgöra upphovsrättsintrång?
2019-05-17 Vad ska jag göra när någon olovligen publicerar mitt upphovsskyddade material?

Alla besvarade frågor (69309)