Vad kan jag göra om någon olovligen använder mina tidningsartiklar?

Om jag äger en online-tidning och någon delar/publicerar mina artiklar online eller på annat sätt delar med sig av mitt innehåll, har jag möjlighet att stämma denne person eller på något sätt anmäla och få innehållet bortplockat?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Dina tidningsartiklar räknas som litterära verk och skyddas därför av av Upphovsrättslagen (URL). Skyddet innefattar en ensamrätt till artiklarna, vilket betyder att ingen utan ditt tillstånd får framställa exemplar av dessa eller på annat sätt göra dem tillgängliga för allmänheten enligt 2 § URL.

Att olovligen inskränka annans upphovsrätt är olagligt och åtgärder kan vidtas såväl straffrättsligt som civilrättsligt. Detta innebär att du kan polisanmäla intrånget. Om anmälan leder till en process i domstol, kan du som upphovsman yrka att domstolen vid vite förbjuder en fortsatt användning av verket enligt 53 b §. Alternativt kan domstolen döma ut böter eller fängelse för brottet enligt 53 § URL. Du har även rätt till ersättning för intrånget enligt 54 § URL.

Vänligen,

Ellen HägerströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000