FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt13/04/2018

Vad kan jag göra om mina grannar för störningar?

Hej

Jag bor i en hyresrätt och har en hyresvärd. Jag har problem med två grannar som luktar mycket illa. Detta gör att jag inte kan vädra eller inte använda min balkong när dessa hyresgäster vädrar, det luktar illa i trapputgången och lukten börja komma in i lägenheten. Då vi även har gemensam tvättstuga så kan jag heller inte tvätta om de har tvättat före mig utan jag måste boka om min tvättid.

Vad kan jag göra som hyresgäst om jag anser att detta är så störande att jag inte kan bo kvar. Ska jag som skötsam hyresgäst bli tvingad att flytta?

Ska hyresvärden i så fall bistå med en annan lägenhet och om denna lägenhet har dyrare hyra än jag har idag, kan jag begära att den ny hyran blir det samma som jag har på min lägenhet idag?

Om hyresvärden inte gör något utan jag blir tvingad att flytta kan man stämma hyresvärden? Personligen vill jag inte flytta då jag trivs mycket bra i min lägenhet.


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad tråkigt att du inte trivs med dina grannar.

Du nämner flera frågor och det kan bli så att ett svar jag ger är svar på mer än en fråga. Men jag ska försöka vara så tydlig som möjligt och om jag har missat något så är det bara att skicka in en ny fråga!

Tillämpligt lagrum

12 kap. Jordabalken (JB).

Vad gäller?

Jag tolkar din situation som att du upplever någon form av störning (alltså lukten från dina grannar). Det allra bästa är naturligtvis om du och dina grannar kan prata med varandra och lösa situationen gemensamt.

Jag kan inte hitta någon specifik lagbestämmelse som rör lukter men när en bostadsgäst nyttjar en bostad ska denne se till att övriga bostadsgäster inte utsätts för störningar som skulle innebära en hälsofara eller till den grad att störningarna inte skäligen kan tålas, vilket framgår av 12. kap. 25 § JB. Bestämmelsen är något vagt ställd och gränsen för vad "man skäligen bör tåla" kan vara svår att dra.

Vad skulle du kunna göra?

Förutom att prata med dina grannar så tycker jag att du ska framföra dina invändningar till din hyresvärd och kanske få till ett möte med denne. Antingen om mötet inkluderar endast dig och din hyresvärd eller om det även ska närvaras av dina grannar.

Om din hyresvärd anser att problemet inte är av väsentlig betydelse kan du vända dig till hyresnämnden. Dessa kan då avgöra hur väsentligt problemet är, alltså om det är något som bör tålas av dig eller inte. De kan även besluta om din hyresvärd behöver göra någonting åt saken.

Slutligen vill jag även nämna att du skulle kunna kontakta din kommuns miljökontor för att få eventuell hjälp med vidare utredningar.

Slutsats

Diskutera problemet med dina grannar och/eller din hyresvärd om det du upplever. Om du vill gå vidare kan du vända dig till hyresnämnden och/eller din kommuns miljökontor.

Hoppas du fick svar på dina frågor samt att allt löser sig för dig!

Allt gott.

Med vänlig hälsning,

Joakim HassiniRådgivare