Vad kan jag göra om min son blir mobbad i skolan och skolan inte gör något och behöver jag betala något som min son gjorde sönder i skolan?

FRÅGA
Hej! Min son är mobbad i skolan och har dessutom blivit misshandla av en annan elev och lärarna gör ingenting jag har varit på möten om detta med både lärare rektor och kurator i omgångar men ingenting händer! Allt som hänt honom har jag fått reda på långt senare av min son när det egentligen är lärarnas plikt enligt mig att berätta att min son har blivit utsatt av både det ena och det andra.Häromdagen fick han nog när andra elever stod och retade honom så han slog på rutan med sin iPad och olyckligtvis gick rutan sönder (meningen var INTE att rutan skulle gå sönder) läraren pratade aldrig med min son utan ringde bara till mig för att berätta att han hade hört att min son haft sönder en ruta! nu fick vi reda på att vi får stå för kostnaderna för detta! Är detta rätt egentligen? Vet inte längre vart jag kan vända mig! Hade lärarna agerat annorlunda så kan jag garantera att han inte hade tagit sönder nåt då han är det lugnaste barn jag vet! Vart kan jag vända mig om nu detta är fel ställe? Mvh
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till oss och jag ska försöka hjälpa dig så bra jag kan.

Jag beklagar att din son behandlas på detta sätt i skolan. Det är en rättighet för alla människor att behandlas på ett respektabelt och värdigt sätt.

Jag identifierar två frågor i din text:
1. Vad har skolan för skyldigheter angående mobbning i skolan och vad kan du göra åt detta?
2. Behöver du ersätta rutan?

Jag börjar med att besvara fråga 1.

Fråga 1: vad har skolan för skyldigheter och vad kan du göra?
Aktuell lagstiftning är skollagen, förkortat SkolL.

Innan jag börjar skriva om det juridiska skulle jag vilja länka till en hemsida där de pratar om hur en föräldrar kan agera gentemot sitt barn, skolan och andra inblandade vid mobbning (klicka här för länken). Där går de igenom även vilka andra du kan ta kontakt med för att få din son den hjälp han behöver.

I SkolL 6 kap 10§ stadgar det att om en lärare eller annan person på skolan får reda på att ett barn eller elev anser sig själv ha blivit utsatt för kränkande behandling ska denne anmäla det till rektorn. Rektorn i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen och huvudmannen är skyldig att utreda och åtgärda problemen. Det innebär att lärare och rektor har en anmälningsplikt till huvudmannen när de får reda på att ett barn anser sig ha blivit utsatt för detta.

Jag rekommenderar att du tar kontakt med huvudmannen för skolan. Det kan antingen vara kommunen om det är en kommunalskola eller ägaren till skolan om det är en privatskola. Du bör kunna få reda på vem som äger skolan genom att fråga rektor eller andra kontaktpersoner i skolan.

Barn- och elevombudet
Om detta inte ger något resultat, eller om redan har gjort detta, och du känner att de är passiva i arbetet, så rekommenderar jag vidare att du anmäler detta till Barn- och elevombudet (klicka här för att komma till deras hemsida). De kommer att korrespondera med skolan och fråga vad det är som de har gjort för att stoppa kränkningar.

Skolinspektionen
Du kan ytterligare anmäla detta till skolinspektionen, de kan dock inte göra så mycket på ett personligt plan utan deras makt går ut på att inspektera skolor och göra så att de ändrar hur de arbetar. Det finns även möjlighet att personalen blir av med sina legitimation vid grova förseelser. Handläggningstiden kan även ta lång tid (klicka här för att komma till deras hemsida).

Fråga 2: Behöver du ersätta rutan?
Huvudregeln är att den som orsakar skadan ska ersätta den, skadeståndslagen 2 kap 1§. Det finns emellertid två undantag där en förälder kan bli skadeståndsskyldig för sitt barns agerande.

Första undantaget är om föräldern har brustit i sin tillsyn av sitt barn, föräldrabalken 6 kap 2§ 2st. Detta kommer knappast i fråga när han har varit i skolan. Det andra undantaget är om han gör något brottsligt, då har en förälder ansvar att betala skadan, det begränsas dock till att föräldern endast ska betala maximalt en femtedel av ett prisbasbelopp, vilket är idag ungefär 9 300 kronor. Emellertid är detta inget brottsligt då han uppenbarligen inte hade avsikt att göra sönder rutan.

Emellertid kan en ansvarsförsäkringen täcka en sådan skada, så för säkerhetsskull skulle jag rekommendera att höra med ditt försäkringsbolag om du har en ansvarsförsäkringen.

Sammanfattningsvis kan sägas att du inte behöver ersätta rutan om detta inte anses som ett brott, vilket jag inte tycker det gör. Du bör ta kontakt med huvudmannen samt ta kontakt med barn- och elevombudet, om du vill bör du även kontakta skolinspektionen. Det viktigaste är att ditt barn slutar att bli kränkt och mår bra.

Jag hoppas jag har kunnat vara till vägledning, har du andra frågor så kan du kommentera inlägget, eller skriva ett nytt inlägg. Om du vill få vidare hjälp så kan du kontakta våra jurister, klicka här.

Med vänliga hälsningar

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (275)
2020-07-02 Jobba som gymnasielärare efter ha begått ringa narkotikabrott
2020-06-29 Uppehållstillstånd vid högre utbildning.
2020-05-30 Ogiltig frånvaro trots överenskommelse med lärare och rektor
2020-05-30 När får en lärare säga åt en elev att lämna klassrummet?

Alla besvarade frågor (81795)