Vad kan jag göra om min lön betalas ut försent?

2019-12-01 i Dröjsmålsränta
FRÅGA
Hej.Vad gäller om lönen blir utbetald försent. Jag som arbetstagare kontaktar min chef för att se så att lönen blir utbetald i rätt tid (kontaktar innan 25e) och får som svar att hen skall kolla på detta. När jag den 25e (måndag) ser att jag ej erhållit lön så kontaktar min chef ekonomi avdelningen som säger att det har blivit ett misstag men att de skall lösa detta.Då jag inte erhållit lönen 28e dvs några dagar efter samtalet så kontaktas de igen och då får jag som svar att de kommer göra utbetalningen kommande måndag dvs de väljer att dröja med utbetalning 1v.Vad gäller och vad kan göras? Jag är Inte medlem i facket.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga

Frågan gäller vad du har rätt till på grund av att arbetsgivaren har betalat ut din lön försent. Jag kommer att utgå från att du nu har fått din lön utbetald, och att arbetsgivaren dröjde en vecka med detta. Du skriver i din fråga att du inte är medlem i facket. Om arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal så gäller det som huvudregel alla anställda på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal omfattas alltså även du av avtalet.

Du kan ha rätt till dröjsmålsränta

Regler om dröjsmålsränta finns i räntelagen (RänteL). Lagen gäller så länge inte annat har avtalats (1 § andra stycket RänteL). Om det finns en bestämmelse om dröjsmålsränta i kollektivavtalet eller ditt enskilda avtal så gäller det istället för reglerna i räntelagen. Dröjsmålsränta utgår från det att fordran har förfallit till betalning. Fordran är ditt krav på lön. Om det står i ditt anställningsavtal eller i kollektivavtalet att lönen ska betalas ut den 25:e varje månad, så är det detta som gäller. I så fall börjar rätten till dröjsmålsränta att löpa från den 25:e till och med dagen då arbetsgivaren betalar ut lönen (3 och 6 § RänteL). I det här fallet rör det sig om en veckas dröjsmål.

Vad du kan göra nu

Jag rekommenderar att du först och främst undersöker om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal. Bestämmelser om dröjsmålsränta kan finnas i kollektivavtalet. Gå också igenom ditt personliga avtal och se om det står något om ränta där. Ditt personliga anställningsavtal får inte avvika från vad som står i kollektivavtalet. Jag utgår från att det framgår av kollektivavtalet att lönen ska betalas ut den 25:e varje månad. Om det inte står något om dröjsmålsränta, så gäller reglerna i RänteL. I så fall har du rätt att kräva dröjsmålsränta av arbetsgivaren. Jag rekommenderar att du i första hand vänder dig till din arbetsgivare med ditt krav. Om arbetsgivaren vägrar att betala ut dröjsmålsränta som du har rätt till så finns det antal åtgärder att vidta. Du kan till exempel vända dig till Kronofogdemyndigheten för att få hjälp med att driva in ditt krav.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Dröjsmålsränta (79)
2020-01-08 Hur räknar man ut dröjsmålsränta?
2019-12-21 Har CSN rätt att ta ut påminnelseavgift på 450kr?
2019-12-13 Hur beräknar man ränta enligt 6 § Räntelagen?
2019-12-01 Vad kan jag göra om min lön betalas ut försent?

Alla besvarade frågor (76584)