Vad kan jag göra om min hyresgäst inte betalar hyran?

2018-10-22 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag hyrde ut min bostadsrätt lägenhet i andra hand. Vad ska jag göra om hyresgäst inte betalar hyran?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid uthyrning av bostadsrätt är det i första hand Lag om uthyrning av egen bostad som gäller. Det framgår dock inte av denna lag om vad som gäller om hyresgäst åsidosätter sin skyldighet att betala hyran. Därför ska istället den allmänna regleringen vid hyresförhållanden enligt 12 kap Jordabalken fungera utfyllande.

En hyresgäst som inte betalar sin hyra inom en vecka från det att hyran är förfallen till betalning begår avtalsbrott. Avtalsbrottet utgör grund för förverkande och leder till att hyresavtalet kan sägas upp (12 kap 42 § 1 punkten JB). I vanliga fall gäller en uppsägningstid på tre månader vid uthyrning av bostadsrätt. Då det finns en förverkandegrund tillämpas inte denna uppsägningstid, utan avtalsförhållandet upphör att gälla omedelbart (12 kap 6 § JB).

Om din hyresgäst inte har betalat hyran inom utsatt tid, eller har ett i lagen uppställt skäl till att inte betala hyran i tid (t. ex. sjukdom - se 12 kap 44 § JB), har du rätt att säga upp hyresavtalet. Hyresförhållandet upphör genast och du har rätt att utkräva den delen av hyran som är obetald. Du kan då vända dig till Kronofogden för ansöka om ett betalningsföreläggande för att få skulden fastställd och indriven eller väcka talan i domstol. Du har två år på dig från det att hyresgästen flyttat, att väcka talan, innan din rätt att kräva in hyran förfaller (12 kap 61 § Jordabalken).

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1544)
2020-02-28 Säga upp hyresavtal för att hyresgästen inte bor i den - ogiltig grund.
2020-02-28 Rätt att hyra ut i andra hand
2020-02-27 Vilken skyldighet har hyresvärden att underhålla lägenheten?
2020-02-24 Möjligheterna för att överlåta förstahandskontrakt för en hyresrätt

Alla besvarade frågor (77529)