Vad kan jag göra om min granne använder narkotika?

2021-02-28 i Hyresrätt
FRÅGA
1. Är det tillåtet att röka hasch eller narkotika av något slag i en flerfamiljsfastighets lägenhet? 2. Upplever att jag utsätts för knarklukt från grannboende i samma fastighet och reagerar genom att bli trött och okoncentrerad.3. Kan jag genom passivt intag av knarkdoft få bestående biverkningar?4. Är det möjligt att avläsa lukten och definiera vad den består av?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Såsom jag uppfattat det påstår du att din granne röker narkotika av något slag och ni bor i en flerfamiljsfastighet. Din fråga är uppdelad i fyra, där endast den första är strikt juridisk och jag kommer dessvärre bara att kunna besvara denna.

Det är inte tillåtet att röka hasch eller annan narkotika i Sverige.

Enl. Svensk lag är det brottsligt att bruka narkotika (vilket bl.a. hasch klassas som) enl. 1 § 6 p. Narkotikastrafflagen. På så sätt är det, om det kan visas, olagligt av din granne att över huvud taget röka narkotika. Det är däremot inte i sig olagligt att att vara påverkad av det, vilket har en viss koppling till att brukandet måste ske avsiktligt. Ett exempel är att det inte är olagligt om du blir narkotikapåverkad efter att någon har lurat i dig narkotika. Av din fråga verkar det dock som att din granne röker hasch medvetet, vilket är en olaglig handling. Detta bör givetvis polisanmälas. Att enbart röka hasch är ett mindre allvarligt narkotikabrott och brukar rubriceras som ringa narkotikabrott. Straffet för det brottet är böter eller högst sex månaders fängelse, se 2 § Narkotikastrafflagen.


Din granne kan förmodligen inte vräkas

Att du bor i en flerfamiljsfastighet kan vara relevant om både du och din granne hyr delar av den eller flerfamiljshuset är uppdelad i bostadsrätter. Om ni hyr fastigheten så tillämpas reglerna i 12 kap. JB. Där finns det möjlighet att omedelbart säga upp en hyresgäst under vissa förutsättningar. Att säga upp någon med omedelbar verkan enbart för att denne brukar narkotika är förmodligen inte en tillräckligt stark anledning. I lagen anges att det ska röra sig om mer kvalificerad brottslighet som ingår i en del av en näringsverksamhet (exempelvis olaglig narkotika-tillverkning eller spelverksamhet) (12 kap. 42 § 11 p. JB ). Samma regel finns för bostadsrätter i 7 kap. 18 § p. 8 Bostadsrättslagen.

Dock kan det vara så att det finns en rätt till omedelbar uppsägning på grund av att bruket av narkotika gör att hyresgästen orsakar så pass allvarliga störningar att dessa inte ska behöva tålas av grannarna. (Se JB 12:25 st. 3 samt 7:9 st. 3 BrL) Detta blir en bedömningsfråga som hyresnämnden/Bostadsrättsföreningen + socialnämnden kommer att ta upp om du väljer att anmäla saken dit.

Avslutning

Jag hoppas att jag kunnat bringa någon klarhet till din situation. Mitt bästa tips är att du kontaktar en jurist för att ta saken vidare om det rör sig om en hyres- eller bostadsrätt. Du bör även polisanmäla om du misstänker brukande av narkotika. Om du undrar över någonting mer så är det bara återkomma till mig eller mina kollegor på Lawline så ska vi hjälpa dig.

Allt gott!

Vilhelm Oxhammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2076)
2021-10-13 Hyresgästens rättigheter när en hyreslägenhet visar sig vara obrukbar
2021-10-12 Hyresavtal utan kontrakt?
2021-10-12 Vad räknas som normalt slitage i en hyresrätt?
2021-10-06 Hur kan jag bevisa att hyran är oskälig?

Alla besvarade frågor (96379)