Vad kan jag göra om jag upptäcker att hemsidor säljer mina filmer utan min tillåtelse?

2020-11-10 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej,Arbetar inom porr. Jag hittade häromdagen två websidor som har över 100 stycken av mina livesändningar inspelade. De två sidorna verkar ha samma ägare då båda sidorna tycks länka till en annan, gemensam hemsida. Sidan i sig självt hänvisar bara till deras email. På en av sidorna finns det möjlighet att begära content removal. De hänvisar också till att enkelt kontakta dem då jag är mer intresserad utav att ha dessa livesändningar än att de tar bort dem. För att få tillgång till dessa inspelningar kostar det cirka 600 kr och av informationen jag fått fram var även det inte helt pålitligt. Sändningar är uppladdade från en annan hemsida, vilket specifikt säger att sändningarna inte får användas utav någon annan en dess ägare(jag)Hittadeinformation på reddit : "I scanned both site and payment processor to know who they are better. Main site is hosted on cloudflare so not much details to be gained there, but the payment processor was hosted on a VPS service out of Denmark that is also the host for several other sites, including a certain known site called motherless."Jag har nu mailat två gånger utan någon respons överhuvudtaget. Vad kan jag göra om de inte svarar? Dvs eftersom de olagligt har mitt material.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Inledningsvis vill jag bara kommentera att jag modifierat din fråga något för att göra den mer anonym. Däremot är kärninnehållet kvar, och det påverkar inte heller mitt kommande svar på din fråga.

I mitt svar kommer jag också ge dig en kortfattad förklaring på skillnaden mellan ekonomiska och ideella rättigheter, och vilka åtgärder som kan bli aktuella i ditt fall. Den lag som är tillämplig är upphovsrättslagen, lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, URL.

Upphovsrätt

Om man skapar musik, litteratur, film eller liknande skyddas detta av upphovsrätt (1 § punkt fyra URL). Detta skydd uppstår så fort man uppnår verkshöjd, alltså så fort det man skapat något som är tillräckligt unikt så skyddas det automatiskt av upphovsrätten och man har alltså ensamrätt till det man skapat. Då jag inte kan uttala mig om just den film du skapat kommer jag ha som utgångspunkt att den uppnår verkshöjd.

Om man har upphovsrätt till ett verk man skapat kan man förbjuda andra att framställa exemplar av det eller göra det tillgängligt för allmänheten utan ens tillåtelse. Detta delas in dels i en ekonomisk rätt, som innebär att du som är rättighetshavare har en ensamrätt att sprida, publicera ditt verk etc. Det finns dock undantag för detta för användning vid privat bruk, men eftersom du nämner att dina videofilmer används av en annan hemsida där medlemmar/betalande kan titta på det är det alltså inte undantaget (2 § URL). Det finns också en ideell rätt, som innebär att du har rätt att bli namngiven och att verket inte får ändras på ett sätt som kränker dig som upphovsperson och/eller används i kränkande sammanhang. Den ekonomiska rätten kan överlåtas till en annan, men den ideella rätten kan däremot inte det (3 § URL).

Vad man kan göra vid intrång i upphovsrätten

Om man ändå upptäcker att någon använder ens verk och därmed bryter mot ens ensamrätt har de gjort intrång i ens upphovsrätt och är därmed skyldig att betala skälig ersättning för utnyttjandet av ditt verk (54 § stycke ett URL). Om intrånget dessutom skett med uppsåt eller av oaktsamhet kan du ha rätt till ytterligare ersättning som täcker den skada som intrånget medfört dig. Storleken på denna ersättningen beräknas tex utifrån utebliven vinst för dig, och storleken på vinsten som den som gjort intrånget gjort (54 § stycke två URL).

Det första man bör göra är att kontakta den som begår intrånget. Du nämner att du redan gjort detta, men inte fått svar. När man inte får till en egen kommunikation kan ett annat alternativ vara att kontakta en jurist som hjälper dig vidare i ärendet. Den som företräder dig och blir ditt ombud kommer då ta kontakt med de berörda företagen/hemsidorna och inledningsvis skicka varningsbrev. På Lawline har vi jurister som kan företräda dig genom hela processen. Om du är intresserad av att boka en tid med en av våra jurister kan du läsa mer om det här.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Ellen Lagnéus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (976)
2021-05-17 Får jag framställa exemplar av konstverk jag redan sålt?
2021-05-14 Upphovsrätt
2021-05-09 Kan man göra en kopia av en annans tavla, göra om den till en t-shirt och ge bort den i present?
2021-05-09 Intrång i upphovsrätten och varumärkesrätten avseende en fåtölj?

Alla besvarade frågor (92361)