Vad kan jag göra om jag upplever av min handläggare som inte har pratat med mig tidigare och har frågat mig väldigt väldigt kränkande frågor ?

Hej !

Vad kan jag göra om jag upplever av min handläggare som inte har pratat med mig tidigare och har frågat mig väldigt väldigt kränkande frågor ?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du nämner att tjänstemannen är en handläggare aktualisera förvaltningslagen (FL) som ger uttryck för minimikrav som ska ställas på en handläggning. Handläggning får därmed aldrig vara sämre än de krav som uppställs i förvaltningslagen (detta med undantag i specialreglering).

Att handläggaren inte pratat med dig tidigare innebär att det finns brist i dennes kommunikationsansvar som uttrycks i § 25 FL. Denna princip ger uttryck för rättsprincipen "ingen ska dömas ohörd". Handläggaren ska underrätta part av all material som är av betydelse för beslutet och ge parten möjlighet att yttra sig över materialet. Dock aktualiseras detta endast innan ett beslut fattas (utredningsfas) och kanske inte under initialstadiet.

Att handläggaren ställt väldigt kränkande frågor tyder på en brist i serviceskyldigheten § 6 FL. Här ska myndigheterna bistå allmänheten genom smidig och enkel kontakt och positivt bemötande av myndigheterna. Attitydfrågan är central i god förvaltning och uttryck för professionalism.

Myndigheten är dock inte skyldig i

Rådgivning som privat ombud inom visst område.Ej skyldig att besvara frågor som kräver en omfattande rättsutredning.

Tycker du det föreligger brister i handläggningen kan du skicka in en anmälan till justitieombudsmannen (JO).

Vänligen,

Natalin KabroRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000