FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt23/05/2019

Vad kan jag göra om jag och min dotters pappa inte kommer överens om ändring av boende?

Hej!

Detta gäller fråga om vårdnad och vilka rättigheter jag som mamma och min dotter har.

Min dotter är 12 år och vill flytta till mig (hon bor annars med sin pappa på annan ort som jag flyttade ifrån tillbaka till min hemstad). I möten med familjerätten månaden gick han tillslut med på att låta henne flytta till mig men nu vill han inte längre genomföra detta. Han använder vår dotter för att skada mig (vi har varit separerade sedan 2014 och han är bitter) och han vill inte förlora den inkomst han får genom mitt underhåll och barnbidrag. Det finns så många saker här som jag ställer mig högst tveksam till vad gäller hans omsorg av vår dotter. Vad har jag och min dotter för rättigheter här? Kan han tvinga henne att bo kvar? Måste vi upp i rätten i långdragen process och riskera att vår dotter kommer att få men av det?

Hon ska ha rätten till oss båda, nu gäller det dock boendet och hon vill bo hos mig.

Vi har kontakt med familjerätten men de säger nu att de inte kan medla mer i detta om pappan har bestämt sig för att inte gå med på att låta dottern flytta till mig.

Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

De regler som gäller för vårdnadshavare och föräldrar finns i föräldrabalken (FB). Vad som gäller för vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. föräldrabalken.

När får er dotter själva bestämma över umgänge eller boende?

Det finns ingen lagstadgad ålder i vilken då ett barn själv får bestämma om umgänge eller boende. Det finns praxis i en del domar som har grundat en tanke om att barnet har en rättighet att bestämma själv när det har fyllt tolv år. Det är dock ingen utskriven rättighet, utan bara något som kan användas som en utgångspunkt. Istället gäller att alla beslut ska fattas med utgångspunkt i principen om barnets bästa (6 kap. 2 a § första stycket FB). Principen om barnets bästa innebär bland annat att man ska beakta barnets egen vilja i takt med dess ålder och mognad (6 kap. 2 a § tredje stycket FB). Det innebär att större hänsyn tas till vad barnet vill själv ju äldre och mognare det är. I princip får barnet därmed en större bestämmanderätt när det är t.ex. tolv år gammalt. Total bestämmanderätt får barnet dock först när det blir myndigt.

För det fall att det blir en utredning och domstolsförhandling om er dotters boende kommer det sannolikt att beaktas till viss del vad hon tycker själv, med tanke på hennes ålder. Dock får hon inte uteslutande bestämma själv.

Råd i ditt fall

Mitt första råd i ärenden som ditt är att rekommendera att du vänder dig till familjerätten för samarbetssamtal med dotterns pappa. Som jag förstår dig har ni redan haft sådana samtal varför det inte är en lösning som är aktuell.

Kan ni inte enas i samarbetssamtal kan du vända dig till domstol för att begära en förändring i umgänge eller boende. Du kan anlita en jurist som företräder dig. Den normala gången är att juristen i första hand tillsänder pappan de krav du har (i detta fall ändring av boende för er dotter). Kanske är det möjligt att ni kan komma överens redan i det skedet, kanske att pappan tar det på större allvar om du anlitar en jurist. Kan ni inte komma överens kan juristen, som ombud för dig, lämna in en stämning till domstol. I sådana fall får domstolen i slutändan avgöra om boende och umgänge. För ändamålet kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline. Ofta går det att använda rättsskyddet i din hemförsäkring i familjerättsliga tvister, vår jurist hjälper dig att söka ersättning om det blir aktuellt.

Sammanfattningsvis, som svar på din fråga, så har din dotter inte rätt att bestämma med vem hon ska bo. Under förutsättning att ni har gemensam vårdnad måste du och pappan vara överens om ändringen av boendet. Ett första alternativ är att vända sig till familjerätten för samarbetssamtal, vilket ni redan gjort. Nästa skede är att anlita en jurist som tillställer pappan dina krav, kanske kan ni komma överens redan i det skedet. Om inte, så kan juristen som ombud för dig lämna in en stämning för att domstol ska avgöra tvisten. Är du intresserad av hjälp av en jurist från Lawlines juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och tidsbokning.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”