Vad kan jag göra om jag inte blir nöjd med bodelningsförrättarens beslut?

Hej. Min mormor avled och jag ska ärva hennes dotters andel då hon är åxå avliden.

Hur går jag vidare om jag inte är nöjd efter idag då bouppdelningsmannen meddelar ev testamente och tillgångar då min mormor ägde en gillestuga ( värde ca 25000kr) och som hennes son vill mörka i bouppteckningen och inte ens ta upp den för dom hävdar att hans son ska ha fått den av mormor tidigare när hon var i livet .

Finns inga papper skrivet på det och ingen av varken jag eller mina 2 syskon hört talas om.

Jag ringde tidigare och berättade för bouppdelningsförättaren om denna gillestuga och att den ska ingå i bouppteckningen.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna som rör arv finns i ärvdabalken (ÄB) och reglerna som rör bodelningsförättare finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Ska gillestugan ses som förskott på arv?

Som huvudregel ska gåvor till bröstarvingar räknas som förskott på arv. Detta gäller så länge din mormor inte har skrivit ett gåvobrev eller på annat sätt uttryckligen meddelat att gillestugan inte skulle ses som förskott på arvet. Eftersom du skriver att det inte finns några papper på detta så måste gillestugan alltså ses som förskott på arv och ska då tas med i bodelningen (ÄB 6 kap. 1 §).

Eftersom gillestugan ska ses som förskott på din mormors arv så ska den också räknas med i bodelningen. Gillestugans värde på 25 000 kr ska avräknas från din morbrors del av arvet, alltså hans arvslott (ÄB 6 kap. 5 §).

Exempel

Om din mormor lämnat kvar 75 000 kr i kvarlåtenskap så ska alltså gillestugans värde läggas på detta värde eftersom det ska ingå i bodelningen. Din mormors totala kvarlåtenskap blir isåfall 75 000 + 25 000 = 100 000 kr. Denna kvarlåtenskapen ska sen delas lika mellan din mamma och din morbror men eftersom din mamma inte längre lever så är det alltså du och dina två syskon som kommer ta emot detta istället (ÄB 2 kap. 1 §). Både din morbror och ni syskon har då rätt till halva kvarlåtenskapen var vilket är 50 000 kr. Alltså: er morbror får 50 000 kr och ni syskon får 50 000 kr att dela på. Eftersom er morbror har fått gillestugan och den bör ses som ett förskott på arvet så räknas stugans värde nu av på hans del av arvet. Din morbror skulle då ha rätt till 50 000 - 25 000 (stugans värde) = 25 000 kr.

Vad kan du göra?

Eftersom ni inte kan komma överens så är det bodelningsförrättarens jobb att själv bestämma om bodelningen (ÄktB 17 kap. 6 §). Om bodelningen har gjorts och du är missnöjd med innehållet kan du väcka talan i tingsrätten och klandra bodelningen genom att väcka talan mot din morbror. Detta ska göras inom fyra veckor efter bodelningen (ÄktB 17 kap. 8 §).

Sammanfattning

Enligt mig så ska gillestugan definitivt anses vara ett förskott på arvet och därmed ingå i bodelningen. Eftersom du har gett denna informationen till bodelningsförrättaren så gissar jag att hen kommer att ta upp gillestugan i bodelningen. Om hen inte gör det så kan du klandra bodelningsförrättarens beslut till tingsrätten.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Skulle du behöva mer hjälp kan du ställa en till fråga eller kontakta Lawlines jurister.

Med vänlig hälsning,

Mimmi JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning