FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott05/11/2020

Vad kan jag göra om jag fått brev från Tullverket om beslagtagen försändelse?

Hej,

jag fick ett brev på 3 sidor av tullverket, ett brottsmålrapport, som hävdar att en utlandsförsändelse till mig har beslagtagits enligt 22 § 3 st smugglingslagen (2000, 1225).

Mitt namn, adress, personnummer står som mottagare, och de kryssade för en ruta att jag är "skäligen misstänkt".

Hamnar man i brottsregistret då?

Ska jag ringa eller skriva till Tullverket, eller vänta i 4 veckor tills varan kommer att förverkas?

Rutan för åklagaren/ myndighetens anteckningar är tom.

Det står att varorna har överlämnats till MA51.

Kan ni hjälpa mig och ge mig råd om vad jag ska göra, respektive inte göra?

Skulle verkligen uppskatta er hjälp.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det utifrån den information du delgett oss har du fått ett brev från Tullverket av vilket det framgår att en utlandsförsändelse till dig beslagtagits. Det framgår inte på vilka grunder det beslagtagits, däremot att du är skäligen misstänkt för brott. Du undrar dels över vad du ska göra, dels om den skäliga misstanken medför att du hamnar i brottsregistret.

Vad innebär skälig misstanke?

Skälig misstanke är den lägre graden av misstanke och innebär att det finns konkreta omständigheter som med viss styrka talar för att en person begått en viss gärning. I det fallet du beskriver kan det för skälig misstanke vara tillräckligt att ett paket med otillåtet innehåll är adresserat till dig. Att du är skäligen misstänkt innebär däremot inte per automatik att du anses som skyldig eller att du registreras i belastningsregistret.

Om du inte blir dömd kommer det inte att antecknas i belastningsregistret

Belastningsregistret ska innehålla uppgift om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott (3 § lagen om belastningsregister). Det stadgade innebär att det inte är tillräckligt med en anmälan, misstanke eller att ärendet tas upp till åtal för att det ska antecknas i belastningsregistret. För anteckning i belastningsregistret krävs det att du blir dömd i domstol.

Du har ingen skyldighet att kontakta Tullverket

Som jag har förstått det har du fått ett brev där du blivit upplyst om att en försändelse beslagtagits och att den kommer att förverkas efter fyra veckor. Du har därmed i nuläget ingen skyldighet att höra av dig eller göra något annat. Du kan givetvis kontakta Tullverket och informera om huruvida du beställt något eller ej. Det finns däremot ingen skyldighet därom.

För det fall att det beslutas om att utreda ärendet vidare kan det hända att du kallas till förhör. Blir du kallad till förhör finns det en skyldighet att inställa dig.

I ditt fall behöver du inte göra någonting i nuläget. Givetvis kan du kontakta Tullverket och informera om huruvida du beställt något eller ej. Du kan även välja att avvakta och låta Tullverket destruera försändelsen. Skulle det inledas en förundersökning och beslutas om förhör av dig är du skyldig att inställa dig till ett sådant. Skälig misstanke är en låg misstankegrad och innebär varken att du är skyldig eller att du registreras i belastningsregistret. Registrering i belastningsregistret sker först efter fällande dom.

Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister eller om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”