FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsskifte04/07/2022

Vad kan jag göra om en dödsbodelägare vägrar skriva under arvsskiftet?

Hej Jag och mina 3 systrar har ett arv som har delats upp men utbetalning kan inte ske inte försen alla 4 har skrivit under, nu finns det en syster som inte vill skriva under vilket ger en stor effekt på oss andra systrar, min fråga är finns det en typ av gräns hur långt tid det får ta utan att hos skriver på, finns det något att göra så vi andra 3 systrar får våran del av arvet då hon vägrar så får inte vi andra våran

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur ni ska genomföra ett arvskifte när en av dödsbodelägarna vägrar skriva under arvskiftet. Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) som innehåller regler om arv och testamente.

Precis som du har förstått ska en arvskifteshandling undertecknas av samtliga dödsbodelägare för att den ska anses vara giltig (23 kap. 4 § ÄB). Eftersom din syster inte vill skriva under så är detta inte möjligt. Det finns heller ingen tidsgräns för när ett arvskifte måste ske utan det beror på när dödsbodelägarna skriver under arvskifteshandlingen. 

Ansökan om tvångsskifte 

Om någon av dödsbodelägarna vägrar skriva under arvsskiftet eller om dödsbodelägarna inte kan komma överens, kan tvångsskifte ske genom en ansökan om en skiftesman/boutredningsman (23 kap. 5 § ÄB). Det spelar ingen roll vem av dödsbodelägarna som ansöker om tvångsskiftet utan det räcker med att en gör det. Då utser rätten en skiftesman/boutredningsman som tvångsskiftar dödsboets tillgångar, vilket inte kräver underskrift av samtliga dödsbodelägare. Fördelen med en sådan lösning är just att dödsboet avvecklas snabbt, samt att det är en kvalificerad och skicklig jurist eller advokat som genomför arvskiftet. Nackdelen är dock att det kan kosta mycket att anlita en skiftesman/boutredningsman och att det är skiftesmannen/boutredningsmannen som ensam beslutar om hur egendomen ska fördelas.

Sammanfattningsvis finns det alltså lösningar att avveckla ett dödsbo trots att en dödsbodelägare vägrar skriva under. Det är dock i de allra flesta fallen en bättre lösning att försöka komma överens istället för att betala för en skiftesman Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. För ytterligare vägledning och hjälp med arvskiftet kan du ta kontakt med någon av våra erfarna jurister här. Har du ytterligare funderingar är du också varmt välkommen att ställa dem här igen. 

Med vänliga hälsningar, 

Sandra BargabrielRådgivare