FrågaFAMILJERÄTTGod man14/09/2020

Vad kan jag göra och vart vänder jag mig om jag misstänker att min släktings goda man missbrukar sitt uppdrag?

Hej,

Min faster är min farfars gode man och har sålt grejer av värde i huset, tagit möbler därifrån, tagit ut pengar och gett sig själv och min pappa "julklappar" samt andra presenter och påstått att det är vad farfar vill. Farfar är dement och har parkinsons, han vet knappt vilken dag det är och har svårt att känna igen människor.

Nu ska de också hyra ut delar av hans hus och behålla pengarna själva.

Det här kan ju inte vara OK. Var ska jag vända mig?

Tack på förhand

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglering kring god man hittar du i 11 kap. föräldrabalken (FB).

Svar:

Av det du berättar i din fråga så låter det enligt min bedömning som att din faster missbrukar sitt uppdrag som god man, vilket inte är tillåtet att göra (11 kap. 20§ FB). Det låter helt riktigt att du reagerar på detta och det du bör göra är att i första hand ansöka om att entlediga din faster som god man. Det kan du göra hos överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i den kommun som din farfar bor i. Dit kan du även ringa för ytterligare råd kring din situation.

Utöver detta kan du även vända dig till polisen för att låta dem utreda huruvida detta även kan vara ett brott som din faster och din pappa har begått. I din fråga uppfattade jag det nämligen som att din pappa också var med på det din faster har gjort och tänker att göra göra med till exempel huset, jag ber om ursäkt om jag missuppfattade dig. Du behöver inte själv veta vad brottsrubriceringen skulle vara om du vill anmäla det till polisen, utan det räcker med att du förklarar vad som har hänt. Sedan avgör polisen om det kan röra sig om ett brott och i sådana fall vilket, samt hur och om de ska gå vidare med ärendet.

Rättsutredning:

Vad får din faster göra inom ramen för sitt uppdrag som god man?

För att förenkla det hela så kan man förklara det som att godmanskap bygger på en vilja ifrån både den gode mannen (din faster) och huvudmannen (din farfar), som i detta fallet är din faster och din farfar. Gällande din faster så måste hon vilja bli god man för din farfar för att påbörja uppdraget och oftast måste även huvudmannen vilja ha en god man. Det finns dock fall så som vid sjukdom där huvudmannen inte behöver samtycka till att ha en god man. Hen kan trots det bli tillförordnad en god man på grund av hens hälsa (11 kap. 4§ FB). En god man kan även förordnas på grund av huvudmannens hälsa, med huvudmannens samtycker (11 kap. 4§ FB).

Under tiden som din farfar har en god man så bygger det vidare på hans vilja (hans samtycke), han måste ha antingen ett uttryckligt, underförstått, tyst eller retroaktivt samtycke till de handlingar som din faster gör inom ramen för sitt uppdrag.

Det finns däremot ett undantag ifrån detta och det är om samtycke inte kan inhämtas på grund av att din farfar antingen saknar förmåga att ge uttryck för sin vilja, på grund av sin demens till exempel eller om det av andra skäl inte går att inhämta samtycke (11 kap. 5§ FB).

I vissa situationer så anses dock ett samtycke föreligga, så länge din farfar inte har gett uttryck för att samtycke inte finns före handlingen utfördes. Det gäller det som kan anses ligga inom den dagliga hushållsföringen. Vilket till exempel är att handla mat, betala hyran eller lånekostnader för bostaden, köpa hygienprodukter, inhandla kläder eller betala andra avgifter som din farfar har (11 kap. 5§ FB). Allt detta är för att underlätta vardagslivet för din farfar och få det att fungera trots hans sjukdom. Vilket därmed är sådant som din faster får göra som god man för din farfar.

Är ett avtal bindande trots att en god man går utanför ramen för sitt uppdrag?

Om din faster sluter avtal eller företar andra rättshandlingar som inte faller inom ramen för hennes uppdrag eller där samtycke kan inhämtas ifrån din farfar men ej har inhämtats så blir inte avtalen eller handlingarna bindande (11 kap. 5 § FB). Då kan även din faster bli strikt skadeståndsskyldig till en eventuell tredje part (11 kap. 6§ FB). För att skadeståndet ska aktualiseras så måste dock den tredje parten vare god troende. Det innebär att den måste tro att allt har gått rätt till och att din faster inte går utanför ramen för sitt uppdrag.

Exempel:

Om din faster hyr ut en del av din farfars hus och detta inte anses vara inom ramen för uppdraget, eller att samtycke saknas trots att det kan inhämtas, då kan din faster bli skadeståndsskyldig till den som hon avtalat med om att den ska bo i huset (11 kap. 6§ FB), eftersom avtalet inte var bindande enligt11 kap. 5§ Föräldrabalken.

Går det att missbruka sin roll som god man?

Att få uppdraget som god man innebär ett stort förtroende då man ska hjälpa en person på väldigt personliga och viktiga plan, där man dessutom får tillgång till den andres ekonomi. Därmed går det absolut att missköta eller försumma sitt uppdrag som god man (11 kap. 20§ FB). Enligt praxis så har det räckt med att huvudmannen har givit en gåva till den gode mannens anhöriga, för att den gode mannen inte längre ska anses lämplig för sitt uppdrag (RH 2015:39). Därmed är det enligt min bedömning ganska tydligt att det din faster har gjort skulle räcka för att hon ska anses missbruka sin roll som god man åt din farfar.

Vad kan du som anhörig göra om du misstänker att något inte står rätt till hos den gode mannen?

En ansökan om att entlediga din faster som god man får göras av till exempel din farfar eller hans närmaste släktingar (11 kap. 21§ ihop med 15§ FB), vilket innebär att du kan ansöka om att entlediga din faster som god man åt din farfar.

Ansökan kan du göra hos överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i din kommun, de har till uppgift att utöva tillsyn och kontroll över hur gode män sköter sina uppdrag.

Vad jag rekommenderar dig att göra:

-Ta kontakt med överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i den kommun där din farfar bor och berätta vad som pågår och säg att du vill ansöka om att entlediga din faster som god man åt din farfar.

-Du kan även googla på överförmyndaren i den aktuella kommunen och hitta en blankett för ansökan den vägen, men om du ringer kan du kanske även få svar på ytterligare frågor du har.

-Utöver detta så kan du fundera på om du vill låta polisen utreda huruvida det som din faster och din pappa (om jag förstått dig rätt så är han med på det) har gjort är ett brott eller inte, om du vill det så kan du polisanmäla dem. Du behöver inte själv veta vad brottet ska rubriceras som för att kunna göra en anmälan hos polisen, utan du förklarar vad som har hänt och sedan avgör polisen om och hur de ska gå vidare med ärendet.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.

Jag önskar dig även lycka till med ditt ärende och hoppas att det ska lösa sig snabbt för dig och din farfar!

Med vänlig hälsning

Elin EnglundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”