Vad kan jag göra när min syster sålt av vår mammas tillgångar innan hon avled?

FRÅGA
Vår mor gick bort för 15 månader sedan, vi är två syskon som enda arvingar. Jag bor utomlands och vi kom överens om att min syster skulle ta hand om bouppteckningen som bor i Sverige och jag skrev en fullmakt för detta att hon skulle ta vara på mina intressen. Det visar sig nu att hon flyttat mamma till ett äldreboende, rensat hela dödsboet innan mor dog utan mammas eller min vetskap och tagit upp 3 000 som lösöre trots mammas alla smycken värda c:a 55 000 och massor av andra värdefulla saker ur mammas fyrarumslägenhet och sommarstuga samt kontanter. Jag överklagade hos förvaltningsrätten men fick svar att de inte bedömer riktigheten i upptagna skulder och bohag, bara det formella i bouppteckningen. Något arvsskifte är inte gjort ännu.Jag anser att detta är stöld och bedrägeri och undrar vart jag skall vända mig, polis? Risken kan vara att de lägger ner anmälan efter en kvart?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

I ditt fall är tyvärr omständigheterna något oklara varför det inte går att ge ett så exakt svar. Som jag tolkar det har din syster, innan din mors bortgång, flyttat er mamma till ett äldreboende. Hon har även rensat hennes hem och eventuellt tagit alla hennes smycken, kontanter och andra värdefulla saker.

Brottet stöld innebär att någon olovligen tar det som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det (8 kap. 1 § brottsbalken, BrB). Om din syster utan att hon haft lov till det tagit kontanter, lösöre m.m. med uppsåt att tillägna sig det kan det röra sig om brottet stöld. Om din syster hade lov från er mamma att sälja sakerna och att hon fick pengarna kan det röra sig om ett förskott på arv som ska räknas av från hennes arvslott (jfr 6 kap. 1 § ärvdabalken).

För det fall att du gör en polisanmälan om stöld kommer det att inledas en förundersökning av polis/åklagare. Om åklagaren bedömer att det finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts och att det går att bevisa vem som gjort det har åklagaren en absolut åtalsplikt; dvs. en skyldighet att väcka åtal. En förundersökning kan däremot, precis som du själv uppger, resultera i att den läggs ner för att brott ej kan styrkas. För det fall att din syster blir åtalad har åklagaren hela bevisbördan för att din syster begått brottet och att hon haft uppsåt därtill. Beviskravet är högt, det ska vara ställt utom rimligt tvivel.

Om du som arvinge påstår att det skett ett förskott på arv (genom att din syster fått kontanterna, smyckena m.m.) är det du som har bevisbördan därom då det är du som framför påståendet. Om du kan bevisa det på något sätt kommer bevisbördan att flyttas över till din syster som har att bevisa att eventuella gåvor inte ska ses som förskott på arv.

Tyvärr kan jag inte ge ett närmre svar på din fråga, det alternativ som står till buds är att eventuellt göra en polisanmälan. Det finns dock en risk att den läggs ner. Om du kan visa att din syster tagit emot tillgångar men det inte går att visa stöld, skulle du kunna göra gällande att det rör sig om ett förskott på arv.

Om du önskar vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (897)
2021-02-28 Jämkning av förmånstagarförordnande
2021-02-27 Ska man dela på ena makens arv vid bodelning?
2021-02-26 Vem får bevittna ett gåvobrev?
2021-02-26 Fråga om efterarv, kvotdelsberäkning samt rätten att taga arv

Alla besvarade frågor (89888)