Vad kan jag göra när min syster försvårar för dödsboet?

FRÅGA
Min syster har länsat dödsboet efter vår mamma och vägrar dela arvet.Jag hade privat egendom förvarad i ett yttre förråd vilket bekräftats av systern men när jag skulle avhämta godset så vägrade hon öppna förrådet och hotade med polis.Hon vägrade mig tillträde till mors bostad och skickade hot via sms under flera månader.Innan bouppteckning så stal hon tavlor smycken mm.Vad gör jag för att få ut min arvsrätt? Om hon vägrar ge ut lösöre kan jag ansöka om att sätta henne i konkurs? Det blir mer problem igen med henne då vår far gick bort för ett par veckor sedan.Mer hot och bråk.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till och börja med ska jag förtydliga att dödsbodelägarna ska förvalta dödsboet gemensamt. Det innebär att ni dödsbodelägare måste vara eniga om de åtgärder som vidtas, förutom åtgärder som inte går att skjuta upp (18 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)). Din syster får alltså inte ensamt råda över dödsboets tillgångar, utan det ska ni göra tillsammans med eventuellt andra dödsbodelägare.

Om ni inte kan komma överens råder jag dig till att begära att en boutredningsman ska förvalta dödsboet åt er (19 kap. 1 § ÄB). En boutredningsman utses då av rätten och har till uppgift att bereda boet för skifte, skifta boet om ni så önskar och lämna ut egendom till er i enlighet med skiftet (se 23 kap. 5 § första stycket ÄB). Genom en boutredningsman kan du alltså se till att en annan opartisk person i stället för dig och din syster sköter boet. En sådan begäran kan du göra utan att din syster samtycker och du skickar in den till tingsrätten där din mamma hade sin hemvist vid sitt frånfälle.

Det var vidare inte tillåtet för din syster att ta egendom från boet innan bouppteckningen. Dödsboet betraktas nämligen som en egen juridisk person och innan det har skiftats så äger själva boet egendomen. Du och din syster äger alltså inget i boet innan bouppteckningen och arvskiftet har genomförts. Det din syster gjort kan vara brottsligt och det kan möjligen vara fråga om stöld (8 kap. 1 § brottsbalken).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?