Vad kan jag göra när kronofogden utmätt något jag hade i min besittning men som är någon annans?

2021-02-21 i Utmätning
FRÅGA
Kronofogden har utmätt en skoter som en vän äger, han fick tillfälligt ställa inskotern på den gård jag har ni uppdrag att rusta då han under transport av skotern fick problem med släpkärran.kronofogden utmätte den för min räkning pga att den var i min besittning.?Jag bara jobbar där.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det lät du en vän tillfälligt ställa en skoter på en gård du har i uppdrag att rusta upp. Då du har skulder hos Kronofogden beslutade myndigheten att utmäta skotern.

Enligt utsökningsbalken (UB) får lös egendom utmätas, om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (den skuldsatte) eller om hen enligt 4 kap. 18-19 § ska anses vara ägare (4 kap. 17 § UB). En skoter räknas som lös egendom varför lagrummet är tillämpligt. Enligt 4 kap. 18 § UB anses gäldenären vara ägare till lös egendom som han har i sin besittning, om det inte framgår att egendomen tillhör annan.

I det fall du beskriver finns det således en presumtion att du är ägare till skotern då du hade den i din besittning. Om tredje man (din vän) åberopar annan grund för sitt äganderättsanspråk än överlåtelse från dig (att hen köpt den av dig), måste hen styrka sin rätt och visa varför du innehade egendomen, t.ex. genom ett pant- eller nyttjanderättsavtal (jfr NJA 2008 s. 444). För att bryta presumtionen måste därav din vän visa varför du hade skotern. Det är inte säkert att det är möjligt om ni inte har någon form av avtal om det.

Om lös egendom utmäts, trots att tredje man har påstått bättre rätt till egendomen, ska kronofogdemyndigheten, om skäl föreligger, förelägga tredje mannen att inom en månad från det att föreläggande delgavs hen väcka talan i saken mot sökanden och gäldenären. Detsamma gäller, om tredje man påstår bättre rätt först sedan utmätning har skett (4 kap. 20 § UB). Det innebär att din vän måste hävda bättre rätt till egendomen och hen ska då föreläggas att väcka talan. I domstolsförhandling blir det sedan upp till din vän att visa att hen är ägare till skotern och att bryta presumtionen om ägande, trots att skotern var i din besittning.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet på tisdag, den 23 februari, klockan 9.30. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (564)
2021-10-10 Utmätning av lön och utmätning av annans egendom
2021-10-10 Makars egendomsförhållande vid utmätning
2021-10-03 Kan arv utmätas av Kronofogdemyndigheten?
2021-09-30 Kan lånad bil utmätas?

Alla besvarade frågor (96356)