Vad kan jag göra när Kronofogden utmätt mitt företagskonto för min enskilda firma?

Hej! Jag har privata skulder hos kronofogden. Men jag bedriver även enskild firma vid sidan om och jag har ett separat personkonto för privatekonomi sen har jag även ett företagskonto(plusgiro)hos Nordea business. Nu har kronofogden gått in påföretagskontot och utmätt alla pengar som ska gå till att bedriva min verksamhet även kunna betala leverantörsfakturor och framförallt moms och skatteavgifter. Detta leder till konkurs och även att jag ej kommer få någon inkomst. Har även barn och sambo som kommer drabbas av detta. Hur kan detta ha gått rätt till? Dem kan omöjligt haft skälig grund till denna utmätning? Har dem gjort rätt eller hur överklagar jag detta på bästa och snabbast sätt då jag idag står helt tom på företagskontot och kan ej bedriva min verksamhet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det utifrån den information du delgett oss genom din fråga har du privata skulder hos Kronofogden. Du bedriver en enskild firma och Kronofogden har nu gått in och utmätt de pengar som du behöver för att bedriva din verksamhet. Pengarna behövs för att betala leverantörsfakturor, moms och skatt. Detta kommer för din del att leda till konkurs och att du inte heller kommer att ha någon inkomst. Även dina barn och din sambo kommer att drabbas av detta. Din undran är om detta gått rätt till och om Kronofogden får utmäta som den gjort. Du undrar även hur du överklagar den utmätning som skett.

Vid utmätning finns det en del som undantas enligt de s.k. beneficiereglerna. Från utmätning undantas exempelvis kläder och andra föremål som tjänar uteslutande till gäldenärens personliga bruk, till skäligt värde. Det undantas även pengar, banktillgodohavande, annan fordran och förnödenheter, i den mån annat ej är föreskrivet och tillgången skäligen fordras för underhåll åt gäldenären till dess inkomst som täcker behovet är att vänta (jfr 5 kap. 1 § utsökningsbalken, UB). Regeln om att pengar kan undantas kompletteras av bestämmelser i 5 kap. 2 § UB om om hänsynstagande till familjens behov, sjukdom och funktionshinder samt gäldenärens underhållsbörda. Till underhåll räknas i första hand vad som krävs till mat, hyra och liknande, kläder och annat som är behövligt för livsuppehället. Även mera speciella utgifter får beaktas, t.ex. för nödvändiga resor eller för särskild vård. Skälig hänsyn ska över huvud tas till omständigheterna i det särskilda fallet.

Som enskild näringsidkare saknas den gräns som finns mellan din privata ekonomi och företagets om du hade drivit ett aktiebolag. Kronofogden kan utmäta lös egendom om det framgår att egendomen tillhör dig eller om du ska anses vara ägare till den (4 kap. 17 § UB). Egendom som du har i din besittning anses du vara ägare till (4 kap. 18 § UB). Eftersom du "är" din enskilda firma har du även pengarna i din besittning och de får utmätas. Vad gäller överskott i enskild firma kan detta därmed utmätas på samma sätt som privata bankmedel utmäts. Om du kan visa att du behöver delar av medlen för kostnader i verksamheten och verksamhetens ekonomi är lätt att överblicka är det i vissa fall möjligt att undgå utmätning av dessa efter prövning av Kronofogden.

Det du kan göra är att överklaga Kronofogdens beslut om utmätning och förklara varför hela eller delar av det som utmätts ska omfattas av beneficieregler (dvs. varför det ska undantas från utmätning). På Kronofogdens hemsida kan du läsa närmre om hur du överklagar ett beslut om utmätning av egendom och vad du ska ha med i din överklagan. Vill du inte skriva överklagan själv utan önskar hjälp från en av våra jurister är så givetvis möjligt. Om du önskar kontakt med och ett kostnadsförslag från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”