Vad kan jag göra när jag nekas kontakt med mitt barn vid gemensam vårdnad?

2018-09-26 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej, Jag är skild och vi har gemensam vårdnad för dotter. Jag vill ibland ringa till min 4 åring och veta hur hon mår när hon är med sin pappa. Han skrev att i hans veckor han vill inte att jag ringa eller fråga angående henne eftersom det är hans ansvar. Jag tycker att man som förälder som har gemensam vårdnad man har rätt att kunna veta hur dotter mår och prata med henne även om det är hans veckor. Jag undrar om jag har rätt eller inte? Jag tycker att jag har varit hjälpsam men jag tycker att det är över gränsen nu. Han ringer i mina veckor och be hjälp hela tiden men jag kan inte ringa på hans. Finns det någonting att göra?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att få svar på din fråga så får vi gå in och titta i Föräldrabalken (FB).

Barnets bästa ska alltid stå i fokus

Till att börja med har ett barn har rätt till trygghet, god uppfostran och omvårdnad. Det är upp till dig och din dotters pappa att se till så att dessa behov tillfredsställs, i egenskap av att vara hennes vårdnadshavare (FB 6 kap 1 och 2 §). Kring alla beslut som tas ska man se till barnets bästa, vilket är ett begrepp som är av mycket stor vikt i Barnkonventionen. När det kommer till t.ex. vårdnadstvister så är alltid barnets bästa i fokus. Att främja en bra relation mellan barnet och dennes föräldrar, är ett viktigt kriterium när det kommer till att värna om just barnets bästa. Om den ena föräldern försvårar relationen till barnet för den andre föräldern, så kan det resultera i den första föräldern anses vara en sämre lämpad förälder enligt rätten. Detta är alltså något som det kan ses strängt på. Barnets rätt till en god relation med båda sina föräldrar är med andra ord lagstadgad (FB 6 kap 2 a §).

Du har rätt till information som kan underlätta umgänget med din dotter

Du har också rätt att få information som kan vara bra och underlätta för umgänget med din dotter. Detta innefattar bland annat information om barnets hälso- och sjukdomstillstånd, skolgång, om barnet blir utsatt av mobbning osv. Det handlar med andra ord om händelser som är extra viktiga för dig som vårdnadshavare att få information om. Undantag kan dock göras om det finns särskilda skäl som talar för det, t.ex. om det skulle skada barnet (FB 6 kap 15 § 4 st).

Barn har en rätt att själva få bestämma

En annan aspekt som är värd att ta upp är att ett barn alltid har rätt till en viss grad av självbestämmande, vilken är beroende på vilken ålder barnet är i. Du och din dotters pappa har som vårdnadshavare både en rättighet och skyldighet besluta i frågor som rör er dotters intresse. Ni måste dock ta mer hänsyn till hennes önskemål och synpunkter, ju äldre hon blir. Det är med andra ord så att din dotter också har en rätt att hålla kontakt med dig, om hon skulle vilja detta. Att tänka på här är dock att din dotter i och för sig är ganska ung, och att detta utökar vårdnadshavarnas rätt att bestämma (FB 6 kap 11 § och 13 §).

Sammanfattning

Fokus ska alltid läggas på ett barns bästa. Det läggs också betoning på att barnet har rätt till en god relation till båda dennes föräldrar. En förälder kan anses vara en sämre lämpad förälder, om denne försöker försvåra den andre förälderns relation till barnet. Föräldrar med gemensam vårdnad har också alltid en viss informationsplikt, som gäller information som är extra viktig för att underlätta umgänget med den andre föräldern. Givetvis har även barnet en viss rätt att själv få bestämma, och denna rätt blir större ju äldre barnet blir.

Mina råd till dig

Vad du kan välja att göra är givetvis att vända dig till Tingsrätten. Detta är dock ingenting jag skulle rekommendera i första hand. Jag skulle först och främst vilja råda er att t.ex. ta hjälp av den familjerådgivning som alla kommuner idag erbjuder. Familjerådgivningen är gratis i vissa kommuner, men kan kosta upp till 500 kr i andra. Det är hursomhelst mycket billigare än att direkt ta det upp till en domstol. Det finns givetvis många privata aktörer som erbjuder familjerådgivning likaså så, om ni hellre skulle vilja det.

Du är varmt välkommen att kontakta våra duktiga jurister på info@lawline.se, om du skulle vilja ha mer ingående hjälp. Det går också bra att ställa en ny fråga, om du skulle föredra att göra det.

Jag hoppas att mitt svar har hjälpt dig, och önskar ett stort lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll