Vad kan jag göra ifall huvudlåntagaren slutar betala på billånet där jag är medlåntagare?

Har ingått som medlåntagare till ett bilköp som gjordes 2016-11-04.

Huvudlånetagaren har slutat att betala in månadsamorteringarna och banken vänder sig till mig som medlåntagare och kräver att jag i stället ska betala amorteringarna.

Frågan är om jag kan begära att banken i stället ska kräva ut bilen från huvudlånetagaren ?

Om jag börjar betala, har jag då något rätt till bilen ?

Till vem ska jag vända mig ifall jag har rätt till bilen ?

Om jag har rätt till att avsäga mig låneförbindelsen - var ska jag då vända mig ?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är den juridiska frågan?

Det framgår av din fråga att du står som medlåntagare till ett bilköp där huvudlåntagaren har slutat betala månadsamorteringarna på bilen. Jag tolkar din fråga som att du undrar över om banken kan ta bilen istället för att du ska betala, om du har rätt till bilen ifall du börjar betala, och om du kan avsäga dig låneförbindelsen. Dina frågor regleras i både skuldebrevslagen (SkbrL) och utsökningsbalken (UB). Dina frågor beror också på hur ni har avtalat mellan de olika inblandade parterna (dig, huvudlåntagaren, banken och försäljaren).

Är du betalningsskyldig och kan du avsäga dig låneförbindelsen?

Gäldenärerna (låntagarna) för ett lån är solidariskt betalningsansvariga för skulden (1 kap. 2 § SkbrL). Det innebär att borgenären (långivaren) kan välja vilken av gäldenärerna som den vill kräva betalning av. Konsekvensen kan alltså bli som i ditt fall att en låntagare tvingas betala hela skulden eftersom den andra slutar betala. Om du betalar hela eller delar av lånet så innebär det att du får regressrätt mot huvudlåntagaren. Regressrätt betyder att du som har betalat lånet kan kräva den andra låntagaren på den överskjutande delen (1 kap. 2 § andra stycket SkbrL). Det innebär att du kan vända dig till Kronofogden för att få hjälp att driva in skulden, om personen inte betalar till dig. Eftersom du förmodligen skrivit på och bekräftat att du är medlåntagare så finns det sannolikt inget juridiskt sätt att avsäga dig låneförbindelsen, förutom genom att betala av skulden. Det du kan göra är att prata med borgenären (banken) och se om de är villiga att ta bort dig som låntagare från lånet.

Kan banken ta bilen istället för att du ska behöva betala?

De två vanligaste sätten att finansiera ett bilköp är med hjälp av lån. Man kan antingen ta ett privatlån utan säkerhet, eller ett billån där bilen är säkerhet. Står du som medlåntagare till ett privatlån där bilen inte är säkerhet för lånet innebär det att banken kommer vilja kräva er båda låntagare på pengar i första hand. Om ingen av er betalar skulden kommer ni förmodligen få en påminnelse som brukar inkludera en påminnelseavgift. Betalar man inte efter påminnelsen kan man få ett inkassokrav och om man inte betalar då heller kan banken ansöka om betalningsföreläggande. Banken kan dock ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden utan att du först får ett inkassokrav. Kronofogden kan då besluta om utmätning vilket betyder att Kronofogden tar dina pengar eller delar av det du äger för att betala av skulden. Det vanligaste är avdrag på lönen. Om det rör sig om ett billån med säkerhet så har borgenären rätt att i första hand få utmätning av den egendomen (4 kap. 4 § UB). Alltså att man i första hand utmäter bilen i detta fall. I båda fallen hamnar du hos Kronofogden vilket innebär betalningsanmärkning, som påverkar din möjlighet till framtida lån och krediter. Huruvida banken kan ta bilen istället för att du ska betala beror bland annat på låneupplägget vid bilköpet. Jag rekommenderar att du pratar med banken och förklarar situationen för att se om de kan hjälpa dig då detta främst beror på vad som avtalats mellan er.

Har du rätt till bilen ifall du börjar betala på lånet?

Äganderätten för bilar regleras genom avtal som huvudregel. Huvudlåntagaren har ingått ett avtal med försäljaren och äger därför bilen. Även om du som medlåntagare betalar på lånet innebär det inte att du får någon äganderätt till bilen. Det är i så fall något du måste avtala med huvudlåntagaren om. Du bör även kontrollera om det finns ett ägarförbehåll i försäljningsavtalet. Ägarförbehåll är ett avtalsvillkor som säljaren kan ställa upp i samband med försäljning på kredit. Det innebär att äganderätten inte övergår på köparen förrän varan är till fullo betald.

Sammanfattning och råd

Du är alltså betalningsskyldig för lånet och du har ingen möjlighet att avsäga dig låneförbindelsen om inte banken godkänner det. Om du inte betalar kan banken gå till Kronofogden och utmäta din egendom eller bilen, beroende på hur låneupplägget ser ut. Båda fallen resulterar i betalningsanmärkning vilket jag inte rekommenderar. Du kommer sannolikt inte heller att få äganderätt till bilen om du börjar betala på bilen. Jag råder dig att i första hand prata med banken och förklara situationen. Om de inte har möjlighet att hjälpa dig råder jag dig att du betalar av lånet. Du får då en fordran på huvudlåntagaren som du kan driva in med hjälp av Kronofogden. Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig på emil.bengtsson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar

Emil BengtssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo