Vad kan jag göra för att få till en ändring i umgänget med mitt barn?

2017-10-20 i Barnrätt
FRÅGA
HejJag har gemensam vårdnad. Min dotter är 5,5 år och vi har varit separerade i ca 5 år av dessa. Sedan dess har vi på mammans begäran ett umgängesschema som går ut på att lösa hennes arbetstider, som är ett 6-skifts jobb. Det innebär ett väldigt upphackat schema som gör det mycket svårt att få till resor, vardag och träningar mm. Jag vill få till varannan vecka, vilket mamman vägrar då hon inte kan fixa sina arbetstider då. Nuvarande schema innebär att nag har ca 18 dygn/ månad, men upphackat. Vad kan jag göra för att tvinga fram en varannan vecka lösning? Finns det en risk att en tingsrätt skulle anse att nuvarande schema ska gälla? Som bara gagnar mammans arbetstider.Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om umgänge hittar du i föräldrabalken (FB). Den kan du titta närmre på här.

Utgångspunkten är alltid barnets behov och föräldrarnas ansvar att tillgodose barnets behov av att umgås med dem (FB 6 kap. 15 §). Man kan ändra hur umgänget organiseras på tre olika sätt.

Så länge det är möjligt är det alltid bra om föräldrarna försöker diskutera och komma överens om ett nytt sätt att sköta umgänget på själva. Kommer man överens kan man upprätta ett skriftligt avtal som beskriver hur umgänget ska gå till och låta Socialnämnden godkänna det (FB 6 kap. 15a §). Kan man inte komma överens men vill undvika att gå till en domstol direkt kan man också få hjälp med samarbetssamtal hos Familjerätten i hemkommunen. Då får man gratis hjälp att försöka nå en överenskommelse.

Går det inte alls och vill man tvinga fram en ändring är det alltid möjligt att väcka talan i domstol (FB 6 kap. 15a §). I ett sånt mål kommer tingsrätten alltid ta beslut utifrån barnets behov och barnets bästa. Därför är det väldigt svårt att avgöra vad en sån dom skulle resultera i. Om mamman bara har möjlighet att arbeta vissa tider och det kan anses vara till barnets fördel att anpassa det efter de tiderna kan tingsrätten bestämma att ni ska ha ett schema som liknar det som redan finns.

Sammanfattningsvis går det alltså alltid att försöka få till en ändring och om det inte går att komma överens om något rekommenderar jag att först vända er till familjerätten i er hemkommun. I sista hand kan du alltid ta frågan till en domstol, men det går inte att ge något säkert svar på hur det skulle sluta. Skulle du vilja ta det till domstol är det därför bra att först söka hjälp hos en jurist som kan hjälpa till att göra en bedömning av ditt fall och dina förutsättningar.

Jag hoppas att detta har varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?