FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt14/04/2018

Vad kan jag göra för att få hem min dotter igen från en LVU-placering?

Hej! Min dotter har blivit placerad på ett jour-hem under lvu omständigheter och nu ska de hitta ett familjehem åt henne. Jag vill INTE detta, jag vill ha hem mitt barn. Jag är 31 årig fd missbrukare som fått orosanmälningar på mig o min dotter. Hon togs pga ett samtal från socialen då de ansåg att jag var påverkad, då var jag hos min dotters farmor och jag lämnade min dotter där sen gick jag. Sen fick jag höra att de hade hämtat henne. Jag greps av panik, chock, panik attacker m.m. Under mötet var jag helt fördärvad och fylld av ångest och extrem saknad och oro för min dotter och de tyckte det var bäst för mig och min dotter att jag skrev på papperna de hade. Jag gjorde det med insyn att jag ville det bästa för barnet som de sa. Just då mådde jag så dåligt att jag inte var medveten om vad som hade hänt. Nu har det gått ca 4 månader och jag har ansträngt mig för att få ordning på migsjälv och mitt hem. Jag är ren, jag sköter mitt arbete och mitt hem är tryggt. Vad kan jag mer göra, jag vill att socialen ska se detta och förstå att min dotter är mitt allt och hon älskar mig och jag henne och vi båda vill bo ihop. Jag lämnar prover varje vecka, jobbar varje dag. Steg för steg, vad bör jag mer göra i bätgringsväg för att visa att jag menar allvar med att jag skärper mig och vem/vilka ska jag kontakta och vad bör jag säga till socialen för att jag ska få hem min dotter igen? Jag vill verkligen inte leva utan henne, jag gråter fortf flera gånger om dagen.

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Jag vill inleda med att säga att jag förstår att det är en väldigt jobbig situation du befinner dig i och att det låter som att de åtgärder du har vidtagit hittills är steg i rätt riktning.


Min tolkning av din fråga

Jag tolkar situationen du beskrivit ovan så att vården om din dotter förmodligen ha beretts enligt 2§ LVU, dvs att det är ett fall där hemmiljön och inte din dotters egna beteende har lett till tvångsvården. Bär hela tiden med dig att tvångsvård bara kan väljas om socialtjänsten, trots ditt eventuella samtycke, anser att vårdbehovet inte kan tillgodoses på frivillig väg, 1 § LVU.

Enligt 21 § LVU ska vården upphöra när det inte längre finns ett vårdbehov. Jag tror att du bör ha chans att få hem din dotter eftersom du verkar ha minskat vårdbehovet. Detta är såklart förutsatt att vårdbehovet faktiskt har minskat.

Vad du kan göra för att få hem din dotter

För att öka dina chanser att få hem din dotter bör du fokusera på att hålla dig som du beskriver det "ren", fortsätta att sköta ditt arbete och fortsätta se till att ditt hem är att anse som tryggt. Fortsätt samarbeta med socialtjänsten med prover också. Om hon har blivit omhändertagen enligt 2§ LVU, som jag ovan nämnt att jag tror, är det viktigt att du ser till att inga av de omständigheterna som kan leda till beredande av vård föreligger. Dvs. bör du se till att inga faktorer i hemmet medför en påtaglig risk för att din dotters hälsa eller utveckling skadas. Allting i ditt hem ska utgöra en miljö som kan antas vara i linje med det som är bäst för din dotters utveckling.

Du kan göra en hemtagningsbegäran som lämnas in till socialtjänsten om du känner dig redo att ta hem din dotter. Denna begäran måste de fatta ett beslut efter en utredning 11:1 Socialtjänstlagen (SoL).

Så att du vet också, måste socialtjänsten överväga beslut enligt 2§ var sjätte månad enligt 13§ 1 stycket LVU. Bär med dig att övervägandet dock inte kan överklagas då det inte utgör ett beslut i formell mening.


Eventuell fortsatt vård utanför ramen för LVU

Det kan komma att bli så att vård fortsätter att beredas på frivillig väg, alltså vård enligt 5 kap SoL, men detta skulle inte behöva betyda att din dotter är placerad utanför ditt hem.

Jag hoppas att detta svar har gett dig vägledning i din fråga och om inte är du välkommen att ställa en ny fråga här eller kontakta en av våra duktiga jurister här.

Vänligen,

Jessica KhooRådgivare
Hittade du inte det du sökte?