Vad kan jag göra för att få ha kvar lägenheten vid en separation?

FRÅGA
Jag har stått i en bostadskö för hyresrätt i flera år och har nu blivit erbjuden en lägenhet. Vad skulle hända om jag står ensam på kontraktet och flyttar in med min pojkvän samt hans barn (vi har inga gemensamma barn). Några år går och vi väljer att separera. Vem får då överta lägenheten?Vad skulle gälla i ovanstående situation om vi skulle ha sambo-avtal där det står att jag skall överta lägenheten vid en separation?Finns det något vi kan göra för vara säker på att jag får ha kvar lägenheten vid en separation?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först kommer jag beskriva vad Sambolagen säger gällande separation och lägenhet, sedan ge råd på hur du kan gå till väga för att behålla lägenheten. Regler om samboförhållande finns i Sambolagen (SamboL).Vad händer med lägenheten enligt Sambolagen?

När ett samboförhållande upphör kan ni begära en bodelning, vilket innebär att ni ska dela på vad som är samboegendom (SamboL 3 och 8 §).

Vad som menas med samboegendom är enbart den gemensamma bostaden och bohaget. Med bohag menas vad som vanligen ingår i ett hem så som en soffa eller hushållsapparater och med bostad menas bl.a. hyreslägenhet, så som i ert fall (SamboL 5 och 6 §). Med gemensamt menas vad ni under ert förhållande: skaffat för bostad som ni flyttat in i tillsammans, eller bohag som införskaffats till hemmet för att användas gemensamt.

I ovanstående situation så innebär det att lägenheten kommer ses som samboegendom eftersom ni flyttar in dit gemensamt. Att lägenheten är samboegendom innebär att värdet delas lika mellan er vid en separation. Detta kallas att man först beräknar andelar innan man delar upp själva egendomen (SamboL 12 §). När man sedan ska avgöra vem som får fortsätta att bo i lägenheten efter separationen, brukar den som bäst behöver bostaden få överta denna (SamboL 16 §). Vanligen utgör detta den som har vårdnad om/ eller har barn, men det är en individuell bedömning. I er situation har han själv barn.

Sammanfattningsvis innebär detta att det kan uppstå en situation där han vid en bodelning får bättre rätt till att bo kvar i lägenheten med barnen.

Råd:

Eftersom du vill bo kvar i lägenheten så rekommenderar jag er att skriva ett samboavtal. I detta kan ni komma överens om att en viss egendom, så som lägenheten, inte ska ingå i en bodelning och därför inte delas mellan er. Vad som krävs för ett samboavtal är:

- Det måste vara skriftligt

- Det ska vara undertecknat utav er båda (SamboL 9 §).

Jag rekommenderar er att tydligt ange att lägenheten ska tillfalla dig. Har ni samboavtal kan ni alltså i förtid reglera att bostaden inte ska ingå som samboegendom vid en bodelning, som jag beskrev ovan. Om ni behöver ytterligare vägledning om själva avtalet, kan ni vända er till vår avtalstjänst HÄR.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med Vänlig Hälsning,

Felicia Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll