Vad kan jag göra för att få egen vårdnad när bäbisen kommit?

2017-12-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Jag är gravid (har ett barn på 6 år sen tidigare) och undrar nu vad som krävs för att kunna få egen vårdnad då barnet kommer. Pappan är inte närvarande under graviditeten trots mina försök att göra honom delaktig, han gjorde sitt X gravid en månad efter mig (hon har nu fått missfall) och har nu gått tillbaka till henne och deras dotter. Han säger att han kommer inte frivilligt skriva över vårdnaden och jag känner att jag vill inte dela vårdnaden med någon som helt saknar intresse för denna bäbis. Jag har försökt förklara situationen för honom men blir ignorerad om och om igen. Vad kan jag göra för att få egen vårdnad när bäbisen kommit? Pappan är väldigt omogen och oansvarig, kan jag få egen vårdnad eller måste det bli ett "krig" om vårdnaden?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Hur får man ensam vårdnad?

Den gemensamma vårdnaden kan upplösas på två sätt, antingen genom att föräldrarna kommer överens om att den ena föräldern ska ha ensam vårdnad eller genom dom. Om du och fader tror att ni kan komma överens i frågan om vårdnaden ska ni tillsammans vända er till socialtjänstens enhet i er hemkommun. Mitt första råd är alltså att fortsätta att prata med pappan för att försöka få till en lösning utanför domstol. Om du inte tror att ni kan komma överens i frågan behöver du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.

Tingsrätten kommer då att i en dom fastställa vem som ska ha ensam vårdnad om barnet. Om båda föräldrarna yrkar ensam vårdnad för egen del måste tingsrätten bestämma att en av dem ska få ensam vårdnad. Om någon av föräldrarna yrkar att tingsrätten ska bestämma att den gemensamma vårdnaden ska bestå kan tingsrätten döma till gemensam vårdnad mot den andras vilja.

När tingsrätten ska avgöra ifall den gemensamma vårdandaden ska upplösas utgår man huvudsakligen från två grunder. Den första grunden är att det föreligger samarbetssvårigheter mellan föräldrarna. Ett exempel på detta är när konflikten mellan föräldrarna är så svår och djup att det är omöjligt för dem att samarbeta i frågor som rör barnet. Den andra grunden är att någon av föräldrarna är olämplig som vårdnadshavare samt att detta påverkar barnet negativt. Exempel på detta är när den ena vårdnadshavaren har svåra alkohol/narkotikaproblem, är svårt psykiskt sjuk, misshandlar barnet eller utsätter barnet för sexuella övergrepp. Dock är utgångspunkten vid vårdnadstvister att gemensam vårdnad är det bättsta för barnet och det är i speciella situationer som domstolen ger ensam vårdnad till den ena föräldern. Eftersom jag inte vet hur samarbetet mellan er är eller om fadern har några av de problem som jag räknade upp, kan jag inte avgöra om du skulle kunna få ensam vårdnad. Därför rekommenderar jag dig att vända dig till en jurist eller ställa en ny fråga där du beskriver mer hur er situation ser ut mer i detalj.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Simon Rydberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?