Vad kan jag göra för att ett domstolsbeslut om boende för mitt barn skall efterföljas av mitt ex?

2019-10-21 i Barnrätt
FRÅGA
hej! Jag och mitt ex har ett barn tillsammans som är 3 år, barnet bor hos mig mest och jag och mamman har ett domstolsbeslut på att hon ska ha barnet varannan helg ( fre - mån ) men förra veckan så hade mamman barnet fredag till fredag och vägrade lämna tillbaka barnet på bestämd dag, hur går jag till väga för att domstolsbeslutet ska gälla och att hon ska hålla sig till det som står i beslutet? Vilken myndighet är det som ska upprätthålla domstols beslutet så det följs som det står skrivet? Mvh en förkrossad pappa som inte får hjälp av varken polisen eller social myndigheterna.
SVAR

Hej, och hjärtligt tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag förstår att du har hamnat i en mycket jobbig och påfrestande situation, och jag skall försöka göra mitt bästa för att hjälpa dig!

Om jag förstår din fråga rätt så efterfrågar du ett sätt som du kan få ditt ex att följa det domstolsbeslut ni har. Jag kommer nedan i mitt svar först redovisa för vad du kan göra för att domen skall efterföljas. Efter det kommer jag även påvisa vilka konsekvenser som ditt ex kan få av att domen inte följs. Jag kommer slutligen även redovisa för vilka omständigheter som kommer vara avgörande i dessa fall.

För att finna svaret på din fråga måste vi gå in i föräldrabalken (FB).

Vart skall du vända dig?

Föräldrar skall som utgångspunkt följa domen om de fått ett domstolsbeslut angående vårdnad, boende eller umgänge med sina barn. Om ena föräldern inte håller sig till domen, kan den andra föräldern (du i detta fall) gå till tingsrätten för att söka om verkställighet av domen (21 kap 1§ FB).

Vad blir konsekvenserna?

Om du går till domstolen kommer de begära att ditt ex skall hålla sig till domen. De kan även säga att ditt ex skall betala vite om hon inte efterföljer domen, eller att polisen skall åka hem till henne och hämta ditt barn (21 kap 3§ FB).

Domstolen kan också be en tjänsteman på socialnämnden att hålla koll på ditt ex och se till så att hon gör det hon skall på ett korrekt sätt (21 kap 4§ och 2§ FB).

Vad kommer bli det avgörande i domstolens beslut?

Barnets bästa är det som kommer fälla avgörandet om hur det går i domstolen. Om barnet riskerar att fara illa någonstans kommer detta tas till hänsyn när domstolen gör sitt beslut. Är barnet tillräckligt stort och moget skall barnet uttrycka sin vilja, om ert barn då anser att ditt ex skall ha så mycket tid med barnet som hon har, kan inte domstolen verkställa domslutet mot barnets vilja (21 kap 5§ FB). Undantag från detta är dock om det ändå skall ses som barnets bästa är att verkställa domen, det blir en avvägningsfråga.

Om du känner att du behöver mer hjälp med ditt ärende rekommenderar jag dig starkt att boka en tid med en av våra mycket kunniga jurister här på Lawline.

Jag hoppas nu att jag har kunnat besvara din fråga och att allt löser sig för dig! Har du ytterligare frågor till oss, tveka inte på att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar,

Josefine Bågholt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1393)
2020-02-18 Mor- och farföräldrars rätt till umgänge med sina barnbarn
2020-02-17 Kan en förälder hindra barnen från att träffa den andre förälderns nya partner?
2020-02-16 Får föräldrar lägga upp bilder på sina barn utan samtycke?
2020-02-09 Rätt till umgänge mellan barnbarn och mor- och farföräldrar

Alla besvarade frågor (77187)