FrågaFAMILJERÄTTGod man06/11/2018

Vad kan jag göra för att en god man eller förvaltare utses?

God man/förvaltare

Min mamma har alzheimer och är dement. I nuvarande situation så "hjälper" en släkting henne med det ekonomiska. Detta är olämpligt då personen i fråga är drog- och alkoholmissbrukare, finns i brottsregistret samt utnyttjar situationen.

Vad kan jag göra för att en oberoende god man eller förvaltare utses?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår att det är frustrerande när någon du inte kan lita på sköter din mammas ekonomi och jag ska försöka reda ut vilka möjligheter du har att ansöka om god man eller förvaltare till din mamma. Regler om god man och förvaltare finns i Föräldrabalken (FB).

Du har rätt att ansöka om förvaltare eller god man
Det är inte bara personer som behöver förvaltare eller god man som kan ansöka om det, utan även deras närmaste släktingar (11 kap. 15§ FB). Som närmsta släkting räknas exempelvis du som barn. Du har alltså möjlighet att ansöka om god man eller förvaltare till din mamma. En sådan ansökan lämnas in till Tingsrätten i den ort där din mamma är folkbokförd (11 kap. 25§ FB).

För att du ska veta om du ska ansöka om god man eller förvaltare tänkte jag också ge dig lite kort information om vad god man respektive förvaltare innebär.

God man
God man kan förordnas om rätten anser att din mamma på grund av hennes alzheimer och/eller demens behöver hjälp att bevaka hennes rätt, förvalta hennes egendom eller sörja för hennes person. Som huvudregel kommer din mammas samtycke krävas, om inte rätten anser att hennes tillstånd hindrar att hennes åsikt inhämtas (11 kap. 4§ 1 stycket FB). Trots en eventuell god man kommer din mamma ha kvar sin rättshandlingsförmåga, vilket innebär att hon fortfarande kan ingå avtal och liknande.

Förvaltare
Skulle din mamma anses vara helt ur stånd att vårda sig och sin egendom kan rätten istället besluta att hon ska få en förvaltare. En förvaltare får dock inte förordnas om rätten anser att det räcker med mindre ingripande åtgärder, exempelvis god man (11 kap. 7§ 1 stycket FB). En förvaltare har ensam rådighet inom ramen för sitt uppdrag (11 kap. 9§ FB). Det innebär att om en förvaltare fått i uppdrag att sköta din mammas fonder kommer inte din mamma själv kunna exempelvis sälja fonderna; det är bara förvaltaren som kan råda över detta om eftersom det ligger inom ramen för förvaltarens uppdrag.

Sammanfattningsvis
Sammanfattningsvis är det stor skillnad på god man och förvaltare och en förvaltare kommer inte kunna förordnas om det räcker med en god man. Du som barn har rätt att ansöka om god man eller förvaltare till din mamma.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Emelie LövgrenRådgivare