Vad kan jag göra för att bli av med min gode man?

FRÅGA
Jag har en god man som jag och min gode man tycker är onödigt. Vad kan jag göra för att bli av med minGode man?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Om jag har förstått dig rätt så undrar du hur du ska gå tillväga för att din gode mans uppdrag ska avslutas, eftersom ni båda två tycker att godmanskapet är onödigt.

Jag kommer att hänvisa till föräldrabalken (FB), som innehåller regler om gode män.

Jag utgår från att du har fått en god man på grund av att du har haft svårigheter att bevaka din rätt, förvalta din egendom eller sörja för din person (11 kap. 4 § första stycket, första meningen FB).

Godmanskapet ska avslutas när det saknas behov

Din gode mans uppdrag ska avlutas när det inte behövs längre (11 kap. 19 § första stycket, första meningen FB). Om både du och din gode man tycker att godmanskapet är onödigt bör det vara tillräckligt för att det ska avslutas.

Godmanskapet bygger enligt huvudregeln dessutom på ditt samtycke (11 kap. 4 § första stycket, andra meningen FB). Om du inte längre samtycker till att ha en god man finns det ytterligare en anledning till att godmanskapet bör avslutas.

Det krävs en ansökan hos tingsrätten

Det är tingsrätten som beslutar om att din gode mans uppdrag ska avslutas (11 kap. 19 b § FB). För att tingsrätten ska kunna fatta ett beslut krävs det att de får in en ansökan om att du inte längre ska ha någon god man.

Följande personer kan lämna in en sådan ansökan till tingsrätten (11 kap. 21 § första stycket och 11 kap. 15 § första stycket FB):

- Du själv, om du är över 16 år.

- Din gode man.

- Din förmyndare, som du har om du är under 18 år.

- Din eventuella make eller sambo.

- Nära släktingar till dig; till exempel barn, föräldrar eller syskon.

Du/ni ska ansöka hos tingsrätten på orten där du är folkbokförd (11 kap. 25 § första stycket FB). Du kan ta reda på vilken tingsrätt det är genom att söka på ditt postnummer hos Sveriges Domstolar.

Sammanfattning

Det borde vara möjligt att avsluta din gode mans uppdrag, eftersom varken du eller hen tycker att godmanskapet behövs längre. Dessutom bör din gode man inte kunna fortsätta sitt uppdrag om du inte längre samtycker till det.

För att din gode mans uppdrag ska kunna avslutas behöver någon av personerna jag nämnde ovan skicka in en ansökan till tingsrätten, som fattar beslut om godmanskapet. Om du är över 16 år kan du göra ansökan själv.

Du/ni kan vända er till överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i din kommun för att få råd om vad ansökan ska innehålla. På kommunens hemsida finns det säkert mer information och kontaktuppgifter.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (441)
2020-06-30 Kan god man bestämma över huvudmannens mediciner?
2020-06-30 Vilka skyldigheter har man som god man och när kan ett godmanskap upphöra?
2020-06-30 Hur blir man god man till en anhörig?
2020-06-29 Har syskon något juridiskt ansvar för varandra?

Alla besvarade frågor (81726)