Vad kan jag göra efter att oskyldigt ha blivit anklagad för ringa narkotikabrott?

2017-03-25 i Domstol
FRÅGA
Hej!Har fått en stämningsansökan hemskickad till Sverige (är 23 år och bor i Norge). Handlar om en helg i februari då jag hade somnat (däckat) på soffan hos en kompis i Sverige efter vi varit ute på krogen. Polisen hade knackat på när alla sovit och de hade sedan hittat en liten bit hasch på bordet bland alla ölburkar. Jag låg och sov och har därmed inte ens sett någon som rökt eller använt sig utav det. I vart fall så fick jag kissa i en kopp (vilket var helt okej för mig då jag själv inte röker hasch osv) och trodde att de inte skulle få några påföljderNu 1,5 månad senare så har jag fått stämningsansökan om ringa narkotika brott för att de hittat "Oxazepam" i mitt urin, detta kom som en chock och fick en sten i magen då jag inte tar några läkemedel eller droger, utan dricker bara alkohol och röker cigaretter. Jag har varit i kontakt med tingsrätten och vill ha rättslig hjälp för att förstå och komma vidare i ärendet, men de har avslagit min ansökan om offentlig försvarare. Jag har inte tagit några droger och det enda sättet hur det skulle ha hamnat i min kropp är om någon har drogat mig på krogen.Hur ska man gå vidare i ett sånt här ärende? Jag har aldrig varit i något rättsligt innan, aldrig varit i kontakt med polisen och tar inga droger. Men känner mig extremt hjälplös och det känns som att allt redan är stämplat och klart att jag är skyldig?! Varför får jag inte någon rättslig hjälp? Kan man överklaga om jag blir dömd för något jag inte gjort? Hur ser processen ut?
SVAR

Inledning

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Mitt svar är strukturerat på så vis att jag först och främst, utan hänvisning till rättsliga källor, besvarar dina delfrågor. Därefter följer en mer allmän redogörelse för relevanta bestämmelser givet den situation du befinner dig i.

Om du anser att mitt svar är ofullständigt eller i behov av kompletteringar är du välkommen att framföra det i kommentatorsfältet. Jag är även nåbar via marcus.backstrom@hotmail.com.

Mina svar på dina frågor

Hur kan du gå vidare i ärendet?
Av den information du lämnat framgår det att din ansökan om att få en offentlig försvarare har avslagits av tingsrätten. Det beslutet är möjligt att överklaga till hovrätten men det förutsätter att du inkommit med en s.k. missnöjesanmälan till tingsrätten senast en vecka efter att avslagsbeslutet fattades. Om du missat den tidsfristen finns det tyvärr ingen chans för dig att få en offentlig försvarare.

Varför får du ingen rättslig hjälp?
Lagstiftningen är utformad på så vis att offentlig försvarare inte per automatik förordnas för alla typer av brott. När det rör sig om ”bagatellartade” förseelser, såsom ringa narkotikabrott, har våra politiker helt enkelt ansett att den som är tilltalad i normalfallet kan sköta sitt eget försvar. Skälet till detta är det vore väldigt dyrt att ge alla åtalade personer rätt till offentlig försvarare oavsett vilken gärning personen är misstänkt för.

Är du ”skyldig” på förhand?
För att du ska kunna bli dömd för ringa narkotikabrott måste åklagaren kunna bevisa att du brukat den aktuella drogen med uppsåt. Det ska alltså, något förenklat, vara bevisat att du medvetet konsumerat narkotikan. Om du kan presentera en trovärdig alternativ teori, t.ex. att någon smusslat ned preparatet i din dryck, för rätten så ska du i princip frias. Såvitt framgår av din fråga har åklagaren heller inte tillgång till någon bevisning utöver resultatet av ditt urinprov, vilket talar till din fördel.

Kan du överklaga och hur ser den processen ut?
Om du blir fälld i tingsrätten så kan domen överklagas till hovrätten. Detta ska i sådana fall ske inom tre veckor från den dag som tingsrättens dom meddelades.

Allmän redogörelse för relevanta rättsregler utifrån din situation

Den som är misstänkt för brott ska tilldelas en offentlig försvarare under förutsättning att hen blivit anhållen eller häktad eller om det aktuella brottet har ett minimistraff på sex månaders fängelse (21 kap. 3 a § första stycket rättegångsbalken). Eftersom den strängaste påföljden för ringa narkotikabrott är sex månaders fängelse föreligger ingen automatisk rätt till offentlig försvarare vid misstanke för det brottet (2 § narkotikastrafflagen).

Om en begäran om att få en offentlig försvarare avslås av tingsrätten kan överklagan ske till hovrätten (49 kap. 5 § sjunde punkten rättegångsbalken). En s.k. missnöjesanmälan måste dock först lämnas in till tingsrätten, senast en vecka efter att tingsrätten kommunicerat beslutet (49 kap. 6 § första stycket rättegångsbalken). Låter man bli att göra det försvinner rätten att överklaga.

När huvudförhandlingen väl kommer till stånd är det åklagarens uppgift att bevisa att det ringa narkotikabrott som du anklagas för har begåtts med uppsåt. Åklagaren måste alltså ”bortom allt rimligt tvivel” bevisa att du konsumerat du konsumerat den aktuella drogen medvetet, eller åtminstone varit medveten om risken för att det du förtärde var narkotika. Att urinprovet utvisade ett positivt resultat är naturligtvis en dålig omständighet för dig men det finns likväl en chans att bli friad om du med trovärdighet argumenterar för att drogen hamnat i din kropp oavsiktligt. Väljer domstolen ändå att gå på åklagarens linje kommer du, som av bakgrundsinformationen att döma tidigare är ostraffad, med största sannolikhet dömas att betala ett mindre bötesbelopp.

När domen meddelats kan du naturligtvis överklaga om resultatet går dig emot (49 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken). Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre dagar från den dag då domen meddelades (51 kap. 1 § rättegångsbalken). Överklagandet ska bl.a. innehålla uppgift om varför tingsrätten kommit till fel slutsats (51 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken).

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (513)
2021-09-23 Kan man överklaga en tingsrätts dom via epost?
2021-09-22 Hur namnges domar från Arbetsdomstolen?
2021-09-15 Vad innebär det att en domstol dömer utan en huvudförhandling?
2021-08-29 Ändringsfrekvens i tvistemål

Alla besvarade frågor (95852)