Vad kan jag göra åt störande grannar i min bostadsrättsförening?

Hej vad kan jag göra åt störande grannar sedan 16 år.

Och en styrelse som inte sköter sitt jobb!

Måste gå vidare på ngt sätt , Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att du bor i en bostadsrätt och har problem med störande grannar. Att "styrelsen inte sköter sitt jobb" tolkar jag som att du inte har fått någon hjälp av styrelsen i bostadsrättsföreningen att komma till rätta med problemet. Bestämmelser om vad man kan göra när man upplever störande grannar finns i bostadsrättslagen.

En bostadsrättshavare får inte störa sina grannar

En bostadsrättshavare får inte störa sina grannar på ett sätt som kan vara skadligt för hälsan eller i annat fall försämrar deras bostadsmiljö som inte skäligen bör tålas (7:9 första stycket BRL). Det är inte alla störande ljud eller beteenden som räknas som störningar enligt lagen. Alla har rätt att leva ett normalt liv och vissa störningar, som t.ex. lekande barn eller att en granne har fest någon enstaka gång, kan man behöva acceptera. Att en granne ofta spelar musik eller gör annat oväsen nattetid är däremot sådana störningar som typiskt sett omfattas av lagen.

Styrelsen måste agera vid störningsfall

Om man upplever störande grannar ska man vända sig till styrelsen. Styrelsen ska då göra en bedömning av om det rör sig om en störning eller inte. Om det är en störning ska styrelsen ge grannen en tillsägelse att omedelbart upphöra med störningen och underrätta socialnämnden (7:9 andra stycket BRL). Om störningarna inte upphör efter tillsägelsen kan den störande grannen bli uppsagd för förverkande och behöva flytta från föreningen (7:18 p. 5 BRL).

Om det rör sig om särskilt allvarliga störningar, som t.ex. misshandel eller ofredande, kan föreningen direkt säga upp den störande grannen för förverkande. Styrelsen behöver i så fall inte ge någon tillsägelse innan uppsägningen och inte heller underrätta socialnämnden (7:9 tredje stycket BRL).

Om styrelsen inte gör något

Styrelsen är skyldig att agera om det förekommer störningar. Den bostadsrättshavare som upplever störningarna kan ha rätt till nedsatt årsavgift eller skadestånd om styrelsen inte gör något för att få den störande grannen att sluta med sitt beteende. För att ha rätt till skadestånd krävs att styrelsen varit försumlig. Om det är väldigt allvarliga störningar kan bostadsrättshavaren ha rätt att frånträda sin bostadsrätt (7:4 BRL).

Vad du kan göra

Om du upplever störande grannar ska du vända dig till styrelsen. Jag uppfattar det dock som att du har varit i kontakt med styrelsen men att de inte hjälper dig att komma till rätta med dina grannar som stör. Det krävs att det är en störning som omfattas av lagen för att styrelsen ska vara skyldig att agera. Det framgår inte av din fråga vad det är för störningar du upplever och jag kan därför inte göra någon bedömning av om styrelsen måste agera i ditt fall eller inte. Om det är så att det rör sig om en störning i lagens mening och din styrelse inte gör något så kan du dock hävda att du har rätt till nedsatt årsavgift eller skadestånd. Om du behöver hjälp med att ta ditt ärende med styrelsen vidare rekommenderar jag att du tar kontakt med juristbyrån här på Lawline.


Vänliga hälsningar

Anna Dahlenborg AkmeseRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000