Vad kan jag göra åt en störande granne i min bostadsrättsförening?

2019-03-03 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Min fråga gäller hyreslagen/bostadsrättslagen och störande rökning/ droganvändning. Enligt Hyreslagen är hyresgästen skyldig att "använda lägenheten på ett sådant sätt att störningar inte uppkommer för övriga boende i fastigheten". Bostadsrättslagen uttrycker något liknande.Mitt problem är en lägenhetsinnehavare/granne som röker inomhus i tid och otid dag som natt. Vederbörande har psykiska problem och dämpar sin ångest med att röka olagliga varor. Denna starka rök går genom tak/vägg och är fruktansvärd. Rökstunderna kan pågå under lång tid och det är inte alltid man har möjlighet att fly sitt hem. Lukten hänger kvar i lägenheten och sätter sig i våra kläder. Det har hänt att vi ringt ambulans då han legat påverkad i trapphuset. Bostadsrättsföreningen försöker genom "humanitära samtal" få honom att sluta men det är ett hopplöst fall. Ordföranden hävdar att eftersom mannen äger sin bostad går det inte att vräka honom.Polisen har gjort insatser men efter avtjänat brott är allt igång igen. Att flytta är tyvärr inte möjligt för tillfället.Tips på åtgärd önskas :-)
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bostadsrättsföreningen är skyldig att agera om en boende lämnar anmälan på att det förekommer störningar från en granne. Det finns praxis där en medlem som upplevt störningar i en bostadsrättsförening, där styrelsen inte agerat, fått rätt till nedsatt avgift och skadestånd från bostadsrättsföreningen.

Det första föreningen bör göra vid en störning är att skicka varningsbrev, en rättelseanmodan. Detta ska även skickas till socialtjänsten. Om den boende fortsätter med störande beteende trots varning, kan föreningen vid allvarliga störningar säga upp bostadsrätten. Det innebär att ägaren av bostadsrätten tvingas flytta från lägenheten och bostadsrätten tvångsförsäljs via Kronofogdemyndigheten.

Alltså kan bostadsrättsföreningen säga upp din granne till avflyttning om störningarna inte upphör. Om din granne inte godtar uppsägningen kan bostadsrättsföreningen vända sig till tingsrätten för en prövning. För att bostadsrättsföreningen ska kunna driva detta ärendet rättsligt krävs att föreningen kan bevisa störningarna. Det vanligaste sättet att göra det på är att hålla vittnesförhör med er grannar. Det du kan göra är att uppmana föreningen att driva ärendet rättsligt, då det är en så pass allvarlig störning, för att sedan vara beredd att vittna om händelserna.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Lycka till!

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll