Vad kan jag få för straff för inbrottsstöld?

Hej, jag har 20 år gammal och är ostraffad sen innan, jag väntar på ev dom på stöld genom inbrott, och jag undrar vad det är för straff på detta för mig?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Straffet för inbrottsstöld är fängelse i minst ett och högst sex år (8 kap. 4a § BrB). Straffet för ett brott ska bestämmas efter brottets straffvärde (29 kap. 1 § BrB). Det framgår inte av frågan vilket straffvärde inbrottsstölden kan ha, men det finns både försvårande och förmildrande omständigheter som påverkar straffvärdesbedömningen (29 kap. 2–3§ BrB).

Att du är 20 kan dock påverka straffet, då ens ungdom beaktas vid straffmätningen ifall man är yngre än 21 år (29 kap. 7 § BrB). Det gör dock inte det här ifall straffvärdet överstiger ett år (29 kap. 7 § tredje stycket BrB).

Sammanfattningsvis är minimistraffet för inbrottsstöld ett år. Det går dock inte att bestämt säga vilket straff du riskerar att drabbas av utan mer information om just ditt fall.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Victor NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”