Vad kan hyresvärden kräva vid flytt

2021-04-25 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag bor i en hyresätt i dag och har uppsagt lägenheten då jag ska flytta till en annan lägenhet.De har varit på besiktning, och jag har pr mejl, fått ett protokoll på det som jag ska fixa innan flytt.Min fråga är då:Lägenheten är i samma skick nu, som vid besiktningen.Har de rätt att komma med ytterligare saker som de vill att jag ska fixa eller skicka en räkning på det de tycker bör fixas??Jag förstå att de har rätt att klaga över slutstädningen, men har de rätt att komma med ytterligare saker som inte är på det protokollet som de skickade?Tacksam för hjälp med detta.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga rör en hyresrätt är 12 kap. Jordabalken (JB) tillämplig.

Normalt slitage ska du inte bli ersättningsskyldig för. Men om du har orsakat skador eller om slitaget är onormalt kan du bli ersättningsskyldig (12 kap. 24 § JB). Vad som gäller kring flyttstädning regleras inte i lag utan där gäller det som anges i hyreskontraktet. Det är hyresvärden som har bevisbördan för bristfällig städning och andra brister i lägenheten.

Det beror alltså på vad det är som hyresvärden kräver av dig, om det rör något som kan anses vara normalt slitage så behöver du inte fixa eller ersätta det.

Om hyresvärden kräver ersättning för slitage eller liknande som du kommer är felaktigt har du möjlighet att bestrida betalningskravet. Du kan också vända dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en prövning av ärendet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Frisk
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2080)
2021-10-22 Är hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden om mögelskada?
2021-10-21 Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande reparationer?
2021-10-18 Rätt att bo kvar efter separation med sambo
2021-10-17 Får hyresvärden öka hyran vid byte av spis?

Alla besvarade frågor (96481)