Vad kan hyresvärden göra om hyresgästen inte vill betala hyra under uppsägningstiden?

2019-01-30 i Hyresavtal
FRÅGA
VI hyr ut i andrahand av vår bostadsrätt. Det står inskrivet i kontraktet att det är 3 mån uppsägningstid som gäller om hen vill flytta ut. Vår hyresgäst har utan förvarning bara flyttat ut och vägrar betala hyran för de kommande tre månader. Vad kan vi som uthyrare göra? Ska vi stämma honom? Anlita jurist? Vem betalar juristkonstnader i slutändan? Kan han på något sätt slippa undan enligt lagen? Vi står nu med dubbla hyror eftersom han inte betalar. Kan man med säkerhet förklara att han i slutändan blir tvungen att betala? Kan vi dessutom få skadestånd? Vill helst inte stämma, bara reda ut detta på ett normalt sätt.Vad är vårt nästa steg?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att ni har ett skriftligt hyresavtal. Hyresgästen har sedan flyttat ut utan att meddela er att han säger upp avtalet och vägrar nu att betala hyran under uppsägningstiden. Jag kommer utgå från att hyresavtalet gäller på obestämd tid, dvs. tills vidare. Eftersom ni hyr ut er bostadsrätt gäller lagen om uthyrning av egen bostad (UEB-lagen), men den gäller endast för den första egna bostaden man hyr ut. Det betyder att om ni hyr ut fler egna bostäder gäller lagen endast för den ni hyr ut först (1 §). I mitt svar nedan kommer jag utgå från att det är den lagen som gäller i ert fall.

Krav på uppsägning

När det gäller hyresavtal på obestämd tid måste det sägas upp för att sluta gälla. Det sägs ingenting i UEB-lagen om hur uppsägningen ska gå till, då gäller istället hyreslagen (12 kap JB). Huvudregeln är att uppsägningen ska vara skriftlig. Den får vara muntlig men bara om ni har hyrt ut till hyresgästen i max tre månader i följd när hyresgästen säger upp avtalet. Då måste dock ni som hyresvärd även lämnat ett skriftligt erkännande på att uppsägningen har skett för att uppsägning ska vara giltig (JB 12:8).

Det framgår inte av din fråga hur länge hyresgästen har hyrt er bostadsrätt, men om hyresgästen inte har sagt upp avtalet (skriftligt eller muntligt) utan bara flyttat ut, räknas inte avtalet som uppsagt. Det betyder att uppsägningstiden börjar löpa först när hyresgästen skriftligen säger upp avtalet eller när ni skriftligen erkänner hans muntliga uppsägning.

Uppsägningstiden

När det gäller hur lång uppsägningstiden får vara är det UEB-lagen som är tillämplig. När det är hyresgästen som säger upp avtalet är uppsägningstiden en månad enligt lagen (3 § st 2). Du skriver i frågan att det är tre månaders uppsägningstid som gäller enligt ert hyresavtal. Ni som hyresvärd är fria att komma överens med hyresgästen om att längre uppsägningstid ska gälla för er, men inte för hyresgästen. Hyresvärden och hyresgästen kan inte avtala om sämre villkor för hyresgästen än vad som gäller enligt UEB-lagen. Det betyder att er överenskommelse om längre uppsägningstid för hyresgästen än en månad inte är bindande för hyresgästen (2 §). Hyresgästen får därför alltid säga upp avtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen.

Vad man som hyresvärd kan göra för att hyresgästen ska betala

Hyresgästen har en skuld till er så länge han inte betalar den hyra han är skyldig er. I första hand kan ni vända er till Kronofogdemyndigheten för att få skulden betald. För att Kronofogden ska kunna hjälpa er måste det finnas ett beslut om att skulden är riktig. Att skulden är riktig kan fastställas genom ett betalningsföreläggande som ni kan ansöka om hos Kronofogden. För att ni ska kunna ansöka om betalningsföreläggande ska förfallodagen för skulden ha passerat. Ni kan läsa mer om hur ni gör en ansökan här. Om hyresgästen vägrar betala och bestrider skulden kan ni väcka talan mot honom i domstol.

Sammanfattning

Hyresgästen kommer alltså bara att behöva betala en månadshyra från det att han säger upp hyresavtalet på ett korrekt sätt. Om han inte vill betala kan ni vända er till Kronofogden när skulden har förfallit så hjälper dem er med att driva in skulden.

Om du har fler frågor och vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1167)
2019-06-17 Har jag rätt att få reducerad hyra under tiden min lägenhet renoveras och jag inte kan bo där?
2019-06-16 Säga upp lokalhyresavtal i förväg som hyresgäst? Vad gäller om ingen avtalad uppsägningstid?
2019-06-14 Hur lång uppsägningstid vid hyra av villa?
2019-06-12 Uthyrning av radhus: är uppsägningstid på 1 månad möjlig?

Alla besvarade frågor (69981)