Vad kan hyresgästen begära av hyresvärden när det finns skadedjur i bostaden?

FRÅGA
Min man och jag har fått problem med möss i vårat hus som vi hyr. Vi har satt upp fällor och har lyckats fånga en hel del möss, men nu så har mössen tagit sig in i köket; bakom köksskåpen över diskbänken och lämnat både spån och musbajs efter sig på bänken. Och senast igår hittade även vi musbajs i våra besticklådor. Vi har ingen mat tillgänglig i lådorna. Hyresvärden har sagt att vi bara ska fortsätta med fällor, men vad har han för skyldigheter när det kommer till detta? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i 12 kap. Jordabalken (JB).

I vilket skick ska bostaden vara?

Som utgångspunkt så har du och din man som hyresgäster rätt att begära att er bostad är i ett sådant skick att det sett till den allmänna uppfattningen är i ett fullt brukbart skick (12 kap. 9 § och 15 § JB). Detta innebär att ni ska kunna begära att huset ska vara fritt från eventuell ohyra då detta anses utgöra en brist i bostaden (12 kap. 17 § JB). Ohyra innefattar enligt Hyresgästföreningen och Anticimex också skadedjur såsom råttor och möss.

Vad kan ni begära att hyresvärden gör för att åtgärda problemet?

Eftersom den bostad som du och din man hyr inte lever upp till det skick som ni ska kunna förvänta er så kan ni, i det fallet att er hyresvärd underlåter att avhjälpa skadedjuren, själva välja att avhjälpa bristen genom att exempelvis anlita skadedjursbekämpare vilket eran hyresvärd sedan får bekosta (12 kap. 11 § första punkten JB).

Har ni rätt till nedsättning av hyran?

Du och din man har rätt till nedsättning av hyran räknat från det att ni har påtalat bristen till eran hyresvärd och fram till det att felet avhjälps (12 kap. 11 § tredje punkten JB). Ni har rätt till en skälig nedsättning vilket inte finns exakt preciserat utan Hyresgästföreningen menar att man sett till problemets omfattning behöver göra en bedömning i det enskilda fallet om vilken nedsättning som får anses skälig. En tabell för detta kan ni hitta här.

Sammanfattning

Att en bostad har problem med skadedjur och ohyra ses som en brist vilken måste åtgärdas av hyresvärden. Om hyresvärden inte avhjälper bristen kan du och din man själva anlita skadedjursbekämpning som er hyresvärd senare får bekosta. Ni har vidare rätt till nedsättning av hyran och denna får beräknas utifrån vad som sett till omfattningen av skadedjuren får anses vara skäligt.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fundering och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (247)
2020-07-04 Vad kan man avtala om muntligt vid en fastighetsaffär?
2020-05-29 Hur räknar man ut vad som är en skälig hyra?
2020-05-06 Vill köpa en fastighet som dock har hyresgäster som jag först vill ha bort. Vad kan man göra?
2020-04-30 Hur gör man för att köpa in sig i en fastighet?

Alla besvarade frågor (82601)