Vad kan hända om man inte kan betala?

2019-02-07 i Fordringar
FRÅGA
Hej!Det är så att jag har ett problem som jag hoppas ni kan hjälpa mig med? Det är så att jag bestämde mig ganska impulsivt att köpa en begagnad mobiltelefon från min bästa kompis pappa för 1000 kr. Nu är det så att jag har hittat en annan mobiltelefon från en kompis i min klass på gymnasiet och undrar därför om jag är tvungen att köpa mobiltelefonen av min bästa kompis pappa? Vad kan hända, om det visar sig att jag är bunden av köpet, om jag inte betalar till min bästa kompis pappa?Hälsningar Marko
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att redogöra för dina förpliktelser och vad som skulle kunna hända om du inte betalar i rätt tid (i det fall avtalet är bindande) Däremot vill jag uppmärksamma att det jag redogör för inte nödvändigtvis måste inträffa om du inte kan betala. Om det skulle inträffa så är konsekvenserna sannolikt inte så betungande som de låter.

Som utgångspunkt ska avtal hållas. Jag tolkar det som att du och din kompis pappa har ingått ett köpeavtal där du förpliktigar dig att köpa hans mobiltelefon. Har ett avtal ingåtts så finns det egentligen ingen möjlighet att gå ur det. Det finns inget i det du berättar som direkt ger dig en giltig anledning att gå ur avtalet enligt reglerna i 3 kap avtalslagen.

Däremot ser jag en möjlighet. Du säger att du går gymnasiet, vilket kan leda till vissa öppningar att gå ur avtalet:

1.Om du är under 18 år men över 16 år får du bara ingå rättshandlingar (ex avtal som detta) för pengar som du intjänat på egen hand (9 kap 3 § första stycket föräldrabalken) . Det kan vara om du har jobbat och därför samlat ihop 1 000 kronor eller mer.

Det vill säga, om det är så att du är över 16 men under 18 och du jobbat ihop dessa 1 000 kronorna eller mer än så har ett giltigt avtal ingåtts mellan dig och din kompis pappa. Om det inte är såhär så har du överskridit din rättshandlingsförmåga och du har då rätt att gå ur avtalet enligt 9 kap 7 § föräldrabalken (förutsatt att dina föräldrar inte lämnade sitt samtycke för att du skulle få ingå köpeavtalet).

2.Om du är under 16 år (inte så sannolikt men ändå möjligt) så får du inte ingå några avtal utan dina föräldrars samtycke. Har de inte lämnat samtycke så har inget giltigt avtal ingåtts och du kan då frånträda avtalet med kompisens pappa utan konsekvenser.

Vad som kan hända om du är bunden av köpet och inte kan betala tillbaka?

Här gäller reglerna i köplagen.

Om du inte fullföljer din betalningsskyldighet kan din kompis pappa för det första kräva att du betalar (51 § köplagen). Istället för det kan han välja att häva köpet om ditt betalningsdröjsmål utgör ett väsentligt avtalsbrott (54 § köplagen). Det skulle i och för sig vara till förmån för dig, då du slipper mobilen samt betalning.

Kräver pappan betalning så kan han kräva ränta på beloppet om du hamnar i dröjsmål (71 § köplagen). Uppmärksamma dock att denna ränta inte är särskilt hög. Dröjsmålsräntan är idag 7,5 %.

Kompisens pappa kan i och för sig kräva skadestånd för dröjsmålet. Däremot torde detta inte bli aktuellt eftersom han måste lida någon typ av ekonomisk skada för att kunna begära det. Han måste då bevisa att ditt agerande har lett till att han lidit denna skada. Jag har därför svårt att tänka mig att detta skulle bli aktuellt.

För att utkräva sina rättigheter kan pappan exempelvis gå till domstol.

Slutsats

Det tycks finnas viss möjlighet för dig att gå ur avtalet, om det är så att du är under 18 år. Är du inte det så är avtalet bindande i juridisk mening. Däremot finns det inget som hindrar er från att komma överens om att häva avtalet.

Jag råder dig därför att prata med din kompis pappa och säga att du vill gå ur avtalet. Förhoppningsvis går han med på det.

Gör han inte det så ska han ge dig mobilen och du ska betala. Kan du inte det direkt rekommenderar jag att ni försöker avtala om en betalningsplan.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (564)
2019-05-20 Vem vänder vi oss till för att få tillbaka felaktigt utbetalda pengar?
2019-05-20 Hur goda chanser har jag att vinna en tvist om en skuld när motparten påstår att namnteckningen är förfalskad?
2019-05-18 Hur kan jag driva in en skuld?
2019-05-17 Hur får man tillbaka pengar som har betalats ut av misstag?

Alla besvarade frågor (69197)