Vad kan hända om man förfalskar sin bokföring?

2020-12-21 i Övriga brott
FRÅGA
När någon photoshopar om månadsutdraget från banken för att ändra om siffror och insättningar och uttag på sitt företagskonto. För att sedan skicka in det redigerade pappret till sin revisor. Detta har pågått till och från under flertal år. Vad räknas det som och vad kan hända om det upptäcks?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bokföringsskyldighet:

Det som inledningsvis kan sägas är att alla som driver någon form av näringsverksamhet är bokföringsskyldiga. En viktig sak att komma ihåg är att man aldrig kommer undan ansvaret för att ens bokföring är laglig oavsett om man lämnar bort bokföringen till en redovisningsbyrå eller gör den själv.

Bokföringsbrott:

Sköter en företagare inte sin bokföring på det sätt som lagen säger kan man göra sig skyldig till bokföringsbrott. Bokföringsbrott regleras i 11 kap. 5 § Brottsbalken och innebär att någon uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sin bokföringsskyldighet. Detta kan personen göra genom att underlåta att bokföra affärshändelser, bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen. För att det ska handla om bokföringsbrott krävs även att handlingen leder till att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte kan bedömas med ledning av bokföringen.

Straffet för bokföringsbrott av normalgraden är fängelse i högst två år. Om brottet är ringa är straffet istället böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt är straffet för bokföringsbrott lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om åsidosättandet avsett mycket betydande belopp, om gärningsmannen använt falsk handling, om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art.

Sammanfattning:

Sammanfattningsvis kan en person som använder Photoshop för att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen dömas för bokföringsbrott om handlingen inneburit att det varit omöjligt att bedöma resultat och ställning. Om detta upptäcks kan personen dömas till allt mellan böter och sex års fängelse beroende på hur grovt brottet är. Att tänka på är att faktumet att personen har förfalskat handlingarna är en försvårande handling som kommer höja straffvärdet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (926)
2021-04-09 Är det lagligt att köpa en oslipad butterflykniv från utlandet?
2021-04-06 Erkänna brott man inte begått
2021-04-06 Preskriptionstid för urkundsförfalskning
2021-03-31 Är deltagande i en terroristorganisation kriminaliserat?

Alla besvarade frågor (91094)