Vad kan hända om jag betalade fel skatt för fem år sen?

2017-11-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA
jag har missat att deklarera en bostadsförsäljning (brf skickade aldrig någon kontrolluppgift...o där blev ingen större vibst så jag tänkte inte på det i dekl) nu tänkte jag bikta mig...men läste någonstans att det preskriberas efter 5 år ? det här är ca 5 år sedan. Kanske dumt att väcka en sovande björn ?? det är ju dessutom inget större belopp o skatt de missat (tror vinsten blev ca 50.000 efter mäklarens arvode räknats bort)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skatteverket har rätt att i efterhand ompröva beslutet om hur mycket skatt du skulle betalat (om det nya beslutet leder till att du ska betala mer i skatt) om några särskilda situationer föreligger. I ditt fall är det dessa som blir aktuella:

Om ett beslut har blivit felaktigt eller inte fattats på grund av att den uppgiftsskyldige:

under förfarandet har lämnat oriktig uppgift till ledning för egen beskattning, har lämnat oriktig uppgift i ett mål om egen beskattning,

Skatteverket får göra detta inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut. Så sex år från det år då du borde ha skattat för den vinsten (66 kap. 27 § skatteförfarandelagen).

Utöver att du riskerar att Skatteverket tar ut den skatt som du borde ha betalat så riskerar du även skattetillägg (49 kap. 4 § skatteförfarandelagen). Ett sådant skattetillägg beräknas så att man tar 40 % av den skatt som du borde ha betalat men inte betalade (49 kap. 11 § skatteförfarandelagen).

Om du på eget initiativ hör av dig till Skatteverket för att rätta till den felaktiga skatten så behöver du inte betala något skattetillägg (49 kap. 10 § andra punkten skatteförfarandelagen)

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Med vänliga hälsningar,

Andreas Grundstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (531)
2020-07-31 Försäljning av lägenhet i utlandet
2020-06-25 Tidsfrist för omprövning av beskattningsbeslut samt efterbeskattning
2020-06-13 Ska en överföring till utlandet beskattas?
2020-05-08 Var tips om svartarbete kan lämnas

Alla besvarade frågor (82560)