Vad kan göras vid säljarens dröjsmål?

FRÅGA
Jag lämnade in en bil för reparation och lack hos ett företag och enligt kontraktet skulle bilen vara åter hos mej maj 2019. Har fortfarande inte fått hem Min bil och den är ej färdig än. Kan jag göra en anmälan om kontraktsbrott?
SVAR

Hej! Tack för att du har vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja, det kan du göra då det rör sig om ett avtalsbrott då handlar om näringsidkarens dröjsmål.

Det avtal som finns mellan dig och företaget rör sig om en tjänst och det regleras i konsumenttjänstlagen (KTjL).

Vad ses som ett dröjsmål?
Näringsidkarens (företagets) dröjsmål regleras i 24 § KTjL, och ett dröjsmål är om uppdraget (i ditt fall lackering och reparation) inte avslutas inom den avtalade tiden (maj). Sedan också att dröjsmålet inte beror på något som är bortom näringsidkarens kontroll, som exempel att dröjsmålet beror på att leverantören av en viss reservdel har gått i konkurs inte kan leverera. Så i ditt fall, om dröjsmålet är på grund av näringsidkaren så handlar det om näringsidkarens dröjsmål och det är ett avtalsbrott och du kan göra en reklamation.

Vad kan du göra som konsument?
När det kommer dröjsmål så har du rätt till hålla inne betalningen (27 § KTjL), kräva näringsidkare att utföra tjänsten (28 § KTjL), häva avtalet (29 § KTjL) och sedan också en eventuell rätt att kräva skadestånd från näringsidkaren (31 § KTjL). När du har bestämt hur du vill gå tillväga som exempel hävning behöver du anmäla det via en reklamation (26 § KTjL). Reklamationen skickar du till företaget på ett ändamålsenligt sätt som exempel e-post. Sedan att du reklamerar inom skälig tid. Den skäliga tiden börjar gälla när du har märkte eller borde märkt dröjsmålet, så i ditt fall bör tiden börja dagen efter sista dag som uppdraget skulle varit klart. När det kommer hur lång tid du har på dig att reklamera beaktar man olika aspekter i det enskilda fallet. Därmed är det svårt att göra en bedömning i ditt fall då det saknas fullständig information. Men man kan tänkas sig vad som kan anses som skäligt. Man kan kontakta branschen och fråga vad de tycker en skälig tid kan vara men deras svar behöver inte vara det rätta, det är upp till domstol att bedöma. Dock är det bra att reklamera så snabbt som möjligt för att vara på den säkra sidan.

Kan du få skadestånd?
Näringsidkaren har ett skadeståndsansvar när det kommer till dröjsmål där näringsidkaren ska ersätta konsumenten (du) för den skada som personen har fått utstå på grund av deras dröjsmål. Vad som skulle kunna vara en skada är som exempel att du har fått hyra en bil för att kunna ta dig runt när din bil är kvar hos näringsidkaren. Då bör du få ersättning för den ekonomiska skadan som är en direkt konsekvens av deras dröjsmål.

Sammanfattning
Ja, det kan du via en reklamation på grund av företaget dröjsmål om det inte beror på något som är bortom deras kontroll. Då om det beror på företaget har du rätt att hålla inne betalning, kräva fullgörelse, häva avtalet och eventuellt skadestånd. Det görs via att meddela säljaren om reklamationen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Lucas Rasmusson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (409)
2021-01-07 Prisökning från preliminär prisuppgift – vad är skäligt pris?
2020-12-27 Kan jag kräva att fel i tjänst på lös sak åtgärdas efter 10 års tid?
2020-12-18 Måste kunden betala för tilläggsarbete?
2020-12-18 Rätt att hålla inne betalning vid fel i tjänst

Alla besvarade frågor (88254)