Vad kan göras om lokalhyresgästen vägrar att flytta ut ur lokalen trots att tiden för avtalet löpt ut?

Vi har en lokalhyresgäst som vi sagt upp korrekt. Men han vägra att flytta ut. Han har alltid betalt i tid. Nu har han betalt ett kvartal som vi inte fakturerat eftersom vi vill att han flyttar. Kommer idag att returnera dessa pengar men hur blir vi av med honom?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Med förutsättningen att uppsägningen av avtalet för hyra av lokalen är rättsligt giltig gäller följande för dig.

Hyresvärdens rätt att kräva att hyresgästen flyttar ut ur lokalen

När lokal hyrs ut mot ersättning tillämpas 12 kap. jordabalken (JB). En hyresgäst som hyr en lokal har ett indirekt besittningsskydd. Detta betyder att hyresgästen aldrig kan kräva en förlängning av lokalhyresavtalet om det har upphört att gälla på grund av hyresvärdens uppsägning (jämför 12 kap. 56–57 § (JB). Detta gäller både om hyresvärden sagt upp lokalhyresavtalet med uppsägningstid eller i förtid. Om lokalhyresavtalet sägs upp på normal väg upphör avtalet att gälla efter uppsägningstidens utgång (jämför 12 kap. 3–4 § JB). Om lokalhyresavtalet sägs upp i förtid upphör avtalet omedelbart att gälla (12 kap. 6 § JB). Efter att lokalhyresavtalet upphört att gälla har hyrestiden löpt ut och hyresgästen ska därför normalt sett senast dagen därefter flytta från lokalen (12 kap. 7 första stycket JB). Detta förutsätter att parterna inte har avtalat om något annat (12 kap. 7 tredje stycket JB).

Hyresgästen har en möjlighet att ansöka till hyresnämnden om att dagen för flyttning från lokalen ska skjutas upp under en tidsperiod som är skälig. Denna tidsperiod får däremot inte vara längre än två år från att lokalhyresavtalet upphörde att gälla. Ansökan måste ha kommit in till hyresnämnden före hyrestidens utgång (12 kap. 59 § JB).

Om hyresgästen inte frivilligt vill lämna lokalen trots att dagen för avflyttning passerat kan avflyttningen utföras tvångsvis. Detta förutsätter att hyresvärden skickar in en ansökan om handräckning till kronofogdemyndigheten. Efter att ansökan beviljats kan hyresgästen med tvång flyttas ut från lokalen (1 och 3 § lag om betalningsföreläggande och handräckning).

Vad som gäller i din situation

Eftersom du redan vet med dig att uppsägningen är giltig behöver du endast kontrollera att en eventuell uppsägningstid också är passerad. Därefter har hyrestiden löpt ut och hyresförhållandet mellan dig som hyresvärd och hyresgästen har upphört att gälla. Om inte hyresnämnden mottagit en giltig ansökan från hyresgästen om att avflyttningen ska skjutas upp har du rätt att kräva att hyresgästen omedelbart flyttar ut. Vägrar hyresgästen att flytta ut ska du kontakta kronofogdemyndigheten för att skicka in en ansökan om handräckning. Beviljas ansökan kan kronofogdemyndigheten flytta ut hyresgästen med tvång. Ansökan skickar du in här.

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus HeinoRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”