Vad kan en privatperson göra när barn far illa?

2019-08-29 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Kan man få hjälp av er när barn far illa trots att massor av orosanmälan från läkare, skola mfl skickats till bup och sociala myndigheten Utan att de ovanstående tar det på allvar.Mamman är den som behöver hjälp då hon starkt befarar att barnen far illa hos pappan.Jag är en nära vän till de drabbade
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i socialtjänstlagen (SoL).

Vad ger lagen för anvisningar vid misstanke om att ett barn far illa?

Jag har full förståelse för din vilja att hjälpa barn som far illa. Som lagstiftningen ser ut idag gäller följande. Misstankar om att barn far illa bör alltid anmälas till socialnämnden i den aktuella kommunen, 14:1 c SoL. Det är kommunen som bär det yttersta ansvaret för socialtjänsten inom sitt område, 2:1 och 2:4 SoL. När en anmälan inkommer är socialnämnden skyldig att tillsätta en utredning och, om behovet finns, utan dröjsmål vidta nödvändiga åtgärder, 11:1 SoL. Om anmälan rör ett barn ska nämnden genast göra en bedömning om barnet behöver omedelbart skydd. Även om en sådan utredning avslutas utan åtgärder, har socialnämnden möjlighet att besluta om uppföljning av barnets situation, 11:2 och 11:4 a SoL.

Vad kan du som privatperson göra?

Eftersom socialtjänsten ligger inom kommunens ansvarsområdet så är handlingsmöjligheterna för privatpersoner begränsade. Förutom att göra nya orosanmälningar kan du, om du upplever att det föreligger missförhållande i hur ditt ärende hanteras, anmäla socialnämnden till justitieombudsmannen (JO) för granskning. Detta är en allvarlig åtgärd som du kan vidta om du har goda grunder att misstänka att det aktuella ärendet behandlas på ett felaktigt eller olämpligt sätt av socialnämnden.

För mer information, se JO:s hemsida.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
A11Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-30 19:14
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (460)
2019-09-15 Håller förvaltningsrätten muntlig förhandling i överklagade mål?
2019-09-15 Kan man få socialbidrag om man vägrar ta CSN?
2019-09-01 Medlemsskap i kommun grundat på delägarskap i fast egendom
2019-08-29 Vad kan en privatperson göra när barn far illa?

Alla besvarade frågor (72914)