Vad kan en privatperson göra när barn far illa?

2019-08-29 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Kan man få hjälp av er när barn far illa trots att massor av orosanmälan från läkare, skola mfl skickats till bup och sociala myndigheten Utan att de ovanstående tar det på allvar.Mamman är den som behöver hjälp då hon starkt befarar att barnen far illa hos pappan.Jag är en nära vän till de drabbade
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i socialtjänstlagen (SoL).

Vad ger lagen för anvisningar vid misstanke om att ett barn far illa?

Jag har full förståelse för din vilja att hjälpa barn som far illa. Som lagstiftningen ser ut idag gäller följande. Misstankar om att barn far illa bör alltid anmälas till socialnämnden i den aktuella kommunen, 14:1 c SoL. Det är kommunen som bär det yttersta ansvaret för socialtjänsten inom sitt område, 2:1 och 2:4 SoL. När en anmälan inkommer är socialnämnden skyldig att tillsätta en utredning och, om behovet finns, utan dröjsmål vidta nödvändiga åtgärder, 11:1 SoL. Om anmälan rör ett barn ska nämnden genast göra en bedömning om barnet behöver omedelbart skydd. Även om en sådan utredning avslutas utan åtgärder, har socialnämnden möjlighet att besluta om uppföljning av barnets situation, 11:2 och 11:4 a SoL.

Vad kan du som privatperson göra?

Eftersom socialtjänsten ligger inom kommunens ansvarsområdet så är handlingsmöjligheterna för privatpersoner begränsade. Förutom att göra nya orosanmälningar kan du, om du upplever att det föreligger missförhållande i hur ditt ärende hanteras, anmäla socialnämnden till justitieombudsmannen (JO) för granskning. Detta är en allvarlig åtgärd som du kan vidta om du har goda grunder att misstänka att det aktuella ärendet behandlas på ett felaktigt eller olämpligt sätt av socialnämnden.

För mer information, se JO:s hemsida.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (534)
2020-05-25 Vem får överklaga ett beslut om ändringar i detaljplanen?
2020-05-16 Rättelse av uppgift från myndighet
2020-05-16 Bli återförsäljare åt Systembolaget
2020-05-13 Tillämpas förvaltningslagen på kommunala bolag?

Alla besvarade frågor (80317)